Ga naar boven

Inleiding

Na een periode van plannen maken die soms decennia heeft geduurd, zijn nu allerlei projecten in uitvoering genomen of ze staan op het punt van beginnen. Deze projecten verbeteren de bereikbaarheid van de stad en ze maken het aantrekkelijker om hier te wonen, om de stad te bezoeken en om hier te werken, te ondernemen, te studeren en wetenschap te bedrijven. In de komende twee jaar werken we verder aan de Leidse ring, aan een verbeterde ontsluiting van het Bio Science Park, aan een verbeterde route voor HOV door de binnenstad (over Hooigracht en Langegracht) en aan parkeergarages op Lammermarkt en Garenmarkt. Op allerlei plekken verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte (na de Breestraat volgt ook de Haarlemmerstraat). Het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en het creëren van meer en betere parkeervoorzieningen voor fiets en auto levert een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de stad.

Met het opstellen van het ‘Investeringsprogramma Bereikbaarheid 2016-2022’ komen er de aankomende jaren bovenop de al bestaande openbare ruimte projecten in de binnenstad nog veel projecten bij. Om ervoor te zorgen dat we als organisatie zo efficiënt mogelijk uitvoeren binnen gewenste kwaliteit, budget en planning- en daarbij zo goed mogelijk communiceren, worden deze openbare ruimte projecten Binnenstad geclusterd. Op deze manier sluiten de twee programma’s Binnenstad en Bereikbaarheid zowel inhoudelijk als planmatig op elkaar aan. Deze gebiedsgerichte aanpak bestaat uit een logische clustering van alle circa 70 (deel)projecten van het investeringsprogramma bereikbaarheid voor 2016-2022, de bestaande lopende projecten, nieuwe projecten en beheerprojecten naar 7 projecten en deelprojecten. Het betreft diverse projecten op het gebied van langzaam verkeer, openbaar vervoer, autoverkeer, parkeren en de leefomgeving.

Het begrotingsprogramma Bereikbaarheid is ingedeeld in de volgende vijf beleidsterreinen: 4A Langzaam verkeer, 4B Openbaar vervoer, 4C Autoverkeer, 4D Parkeren en 4E Leefomgeving.