Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Economie / Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

De gemeente richt zich op het aantrekken van bezoekers en langer verblijf van hen in de stad. Leiden Marketing, het Cultuurfonds Leiden en het Centrummanagement Leiden spelen daarbij een sleutelrol.

Het ‘merk’ Leiden is van groot belang voor de aantrekkingskracht van Leiden. Citymarketing is een belangrijk instrument voor de opbouw van een sterk imago voor de stad. Leiden Marketing richt zich, als de citymarketingorganisatie voor Leiden, op de citybranding van de stad rondom de 2 kernwaarden van Leiden: Cultuur en Kennis. Doel is het genereren van maximale economische spin-off voor de stad, door het structureel behouden en aantrekken van bezoekers, bedrijven, studenten, kenniswerkers en Expats.

De citymarketing richt zich op het werven van bedrijven, maatschappelijke organisaties, studenten en bewoners die zich in de stad willen vestigen en op bezoekers die ons recreatief of zakelijk (bijvoorbeeld congressen) bezoeken. Door middel van marketing en promotie toont Leiden wat het als stad in huis heeft. En dat is indrukwekkend veel: de historische binnenstad met ruim 2.000 monumenten, het bijzondere grachtennetwerk, het grote en bijzondere aanbod aan musea en de vele fraaie, soms verborgen hofjes, aantrekkelijke sfeer met festivals en evenementen van hoge kwaliteit als ‘Signatures, Cultuurweken Leiden’ en de ‘Nacht van Kennis en Kunst’, de levendigheid van de binnenstad, de prachtige woonomgeving, krachtige beroepsbevolking en voor Leiden uiteraard de universiteit, de kennisinstellingen en het Bio Science Park.

Doelen en prestaties bij 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

3C1.1 Citymarketing en stimulering toeristische aantrekkelijkheid
Betreft de uitvoering van de activiteiten uit de uitvoeringsovereenkomst Leiden Marketing 2015-2018 en het meerjarige visiedocument van Leiden Marketing voor de citymarketing ‘Leiden 2020’, met de pijlers Cultuur, Kennis en Gastvrijheid.

Met onder meer de vestiging van de backoffices van Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden, Cultuurfonds Leiden en Ondernemersfonds Leiden, geldt het Handelshuis (gevestigd aan de Stationsweg 26) als de centrale plaats voor de stimulering van de Bezoekerseconomie van Leiden.

De op de begane grond van het Handelshuis gevestigde VVV-winkel van Leiden Marketing, ondervindt grote waardering van de bezoekers en vakpers. In ‘VVV-land’ geldt het als een voorbeeld van het frisse en nieuwe concept voor de VVV-winkels.

Gericht op de gastvrije ontvangst en langer verblijf van de bezoekers zijn, als onderdeel van het programma Binnenstad, diverse projecten in uitvoering. Het betreft onder meer verbetering van de touringcarbereikbaarheid van de stad; afronding van de toeristische bewegwijzering met zogenaamde ‘driehoeks-informatiepanelen (informatie over de wandelroutes Singelpark en Leidse Loper; plattegrond met aanduiding van de sfeergebieden in het centrum en actuele informatie over evenementen en activiteiten in de stad); een pilot van tijdelijke banieren voor de sfeerverhoging en attentie op de belangrijkste evenementen in de binnenstad en de ‘Rembrandt strategische aanpak’(als voorloper voor het Rembrandtjaar 2019). In de genoemde projecten zijn Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden en de Cultuurmakelaar vaste partners.

Genoemde partijen werken intensief aan de festivals ‘Signatures Cultuurweken’ en ‘Nacht van Kunst en Kennis’, als belangrijke publiekstrekkers voor de binnenstad.  De doorontwikkeling van de cultuurweken, met name betreffende de tijdsplanning van de diverse onderdelen (de zgn. Signature Pieces) staat in 2017 bij de partners op de agenda. Maar ook de ontwikkeling van programma’s voor de themajaren 2017/De Stijl, waarmee Leiden met activiteiten in de binnenstad deelneemt aan de samenwerking met het Nederlands Buro voor Toerisme en Congressen (NBTC). Voor 2018/Water en 2019/ Gouden Eeuw - Jonge Rembrandt worden programma’s ontwikkeld. Voor het Rembrandtjaar werkt Leiden Marketing samen met partijen uit Amsterdam (zoals het Rembrandthuis). Het themajaar 2020 staat in het teken van het Pilgrimjaar 2020. Hierin wordt herdacht dat de Pilgrims in 1620 vertrokken naar Noord Virginia en daar als de ‘Founding Fathers’ van de Verenigde Staten worden gezien. Leiden Marketing, de Cultuurmakelaar, Centrummanagement en enkele andere belangrijke Leidse partijen (onder meer de Pieterskerk en museum De Lakenhal), werken aan concrete plannen om succesvol in te spelen op dit themajaar.

De congreswerving voor Leiden blijft een belangrijke en succesvolle activiteit van Leiden Marketing. Uiteraard in samenwerking met partners als de universiteit, hotels, congres gerelateerde bedrijven (zoals de Pieterskerk en Stadspodia) en gemeente. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indrukwekkende ambassadeursnetwerk (ruim 80 leden vanuit de universiteit, het bedrijfsleven en instellingen), gericht op de uitbouw van het aantal (inter)nationale wetenschappelijke congressen.

De samenwerking met Katwijk, Noordwijk en de betrokken citymarketingorganisaties heeft geresulteerd in een samenwerkingsproject voor intensivering van de regiomarketing. Aan de samenwerking nemen ook Oegstgeest en Wassenaar deel. De opzet is om de regiomarketing zowel te richten op de bewoners, als de toeristische bezoekers van dit regiogebied, om hen te verleiden voor onder meer een bezoek aan de binnenstad van Leiden.

In 2017 wordt de deelname van Leiden met een praalwagen aan het Bloemencorso voor de Bollenstreek voortgezet, ook als symbool voor de versterking van de band met de Duin- en Bollenstreek en Keukenhof.

In samenwerking met Leiden Marketing worden de betrokken touroperators benaderd voor uitbreiding van het aantal in de passantenhaven afmerende charterschepen. Hierbij wordt ook de informatievoorziening voor de bezoekers van de passantenhaven verbeterd.

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement en marketing- en activiteitencampagne binnenstad
De gemeente Leiden en het Centrummanagement Leiden (CML) werken samen aan het centrale doel van meer bezoekers, die om meerdere redenen naar onze binnenstad komen, daar vaker komen en langer verblijven en daar meer besteden.

Dat gebeurt in wisselende combinaties. Zo werken we samen bijvoorbeeld intensief samen in het Programma Binnenstad. Verder geeft CML ook in 2017 uitvoering aan de bestaande uitvoeringsovereenkomst tussen CML en de gemeente Leiden die geldt voor de jaren 2015 – 2018. Voorbeelden van projecten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn De Kennis & Kunde-bijeenkomsten voor ondernemers, de (doorontwikkeling van de) Winter Wonder Weken met activiteiten als de lichtjesparade, intocht Sinterklaas, Sinterklaashuis, IJsbaan en Kerstmarkt, OPEN dat het vervolg is op de verrassende winkelweekenden en acquisitie- & retailmanagement waar de Open Pandendag onderdeel van is en als laatste voorbeeld de organisatie van werkateliers voor ondernemers.

In 2017 zal CML ook verdere invulling geven aan haar vernieuwde Beleidsplan (2016-2019).

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad.
Met het vastgestelde programmaplan 2015 – 2018 zijn het gewaagde doel (het worden van de beste binnenstad van Nederland in 2017), de doelen (meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering), de inspanningen (ingedeeld naar de vier subdoelen city hospitality, schone, hele en veilige binnenstad, levendige stad en prachtige stad), de wijze van samenwerking met de stadspartners en de sturing beschreven voor de komende jaren. De middelen zijn voor het grootste deel vastgelegd. In 2017 wordt de eerste parkeergarage voor bezoekers geopend aan de Lammermarkt. Verder wordt er hard gewerkt aan inspanningen op het gebied van de openbare ruimte zoals beschreven in de gebiedsgerichte aanpak “Openbare ruimte binnenstad Leiden”. De Nieuwe Beestenmarkt en Lammermarkt zullen worden heringericht. Daarmee is het cultuurplein op 3 oktober een feit. Ook wordt de Haarlemmerstraat heringericht en is gestart met de bouw van de garage aan de Garenmarkt. De Aalmarkt zal geopend worden waarmee het nieuwe winkelrondje is gerealiseerd. Er is ook veel te beleven voor bezoekers. De T-rex is nog in town en bezoekers van de tentoonstelling worden verleid na afloop de stad in te gaan. De viering van 100 jaar de Stijl zal plaats vinden. Verder zal een aantal inspanningen uitgevoerd gaan worden waar vanuit het binnenstadstimuleringsfonds financieel zal worden bijgedragen en inspanningen uit het nieuwe uitvoeringsprogramma 2017 dat samen met de stadspartners wordt opgesteld. Tot slot zullen we ons kandideren voor de prijs van de beste binnenstad van Nederland. Eind 2017 wordt bekend of het gewaagde doel daadwerkelijk is gerealiseerd.

Effectindicatoren bij 3C Marketing en promotie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2017

2018

2019

2020

Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.a  Aantal arbeidsplaatsen in de bezoekerseconomie

6.025 (2012)
5.992 (2013)
6.366 (2014)

6.400

6.450

6.500

6.550

Bedrijvenregister Zuid-Holland

3C1.b Leidse Binnenstad Index*

106 (2013)
109 (2014)
110 (2015)

112

113

114

115

Gemeente Leiden

* De Leidse Binnenstad Index is samengesteld uit 34 indicatoren. Zie de paragraaf over het bijzondere programma Binnenstad voor meer informatie. http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank/5768-Leidse%20Binnenstad%20Index%202014.pdf