Ga naar boven

Vpb

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Deze activiteiten zijn in 2015 en 2016 geïnventariseerd. Deze vennootschapsbelastingheffing is nieuw in begroting en jaarrekening. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt extracomptabel berekend over (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Voor de gemeente Leiden is naar aanleiding van de geïnventariseerde resultaten en het daarover gevoerde gesprek met de Belastingdienst vooralsnog geen begrote post voor vennootschapsbelasting opgenomen, omdat naar verwachting geen afdracht zal hoeven plaatsvinden. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2017 zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de hoogte van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2017.