Ga naar boven

Inleiding

De hoofddoelstellingen van het Leidse veiligheidsbeleid zijn het vergroten van de veiligheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Dit doen we door de regie te voeren op het met de veiligheidspartners systematisch en samenhangend aanpakken van de veiligheidsproblemen.

De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren landelijk een dalende trend en is het afgelopen decennium met een kwart afgenomen, ook in Leiden. Dat betekent niet dat we stil kunnen gaan zitten. De maatschappij verandert snel waardoor er nieuwe, complexe veiligheidsproblemen bijkomen. Radicaliserende jeugd, cybercrime, terreurdreiging, identiteitsfraude, vluchtelingenproblematiek  en toenemende aantallen verwarde personen.