Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014
 • Beleidsplan Participatiewet 'Aan de slag bij gewone werkgevers'
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2015
 • Initiatiefvoorstel Pilot Participatiemedewerkers (RV 16.0041)
 • Notitie tegenprestatie
 • Verordening tegenprestatie
 • Verordening individuele studietoeslag
 • Afstemmingsverordening Participatiewet
 • Beleidsnota Minimabeleid 2015
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • Beleidsplan schuldhulpverlening 'Schuldhulpverlening in Leiden, maatwerk voor zelfredzaamheid'
  (BW 12.0065)