Ga naar boven

Meerjareninvesteringsplan 2017-2020

Alle investeringen voor de periode 2017 tot en met 2020 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

  • Investering met economisch nut (econ.)
  • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
  • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
  • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

  • Vervangingsinvestering (verv.)
  • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (nieuw)

 

Omschrijving prestatie

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

01A206

Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

Maatsch

Verv.

-

-

64

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

-

300

01B103

Op orde houden basisregistraties

Grondroerdersregeling / Wion

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

-

30

Totaal Programma 1

-

-

64

-

330

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programma binnenstad 2017-2018

Maatsch

Nieuw

1.282

641

641

-

-

Totaal Programma 3

1.282

641

641

-

-

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station en haltes

Maatsch

Nieuw

2.100

1.205

-

1.200

-

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren binnenstad

Maatsch

Nieuw

50

50

-

-

-

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch

Nieuw

100

-

-

1.267

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost 2017

Maatsch

Nieuw

-

878

-

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch

Nieuw

213

376

-

-

802

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Katwijk

Maatsch

Nieuw

-

-

700

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Kaag&Braasem/Leiderd.2016-2018

Maatsch

Nieuw

800

1.356

-

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer 2016-2017

Maatsch

Nieuw

1.233

2.164

-

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk 2017-2018

Maatsch

Nieuw

150

505

504

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016-2018

Maatsch

Nieuw

867

854

630

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Overige fietsroutes 2016

Maatsch

Nieuw

-

76

1.015

-

-

04A202

Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

Maatsch

Nieuw

110

762

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Bijdrage HOV-NET Zuid Holland Noord

Inv. Derden

Nieuw

17.930

17.930

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

Inv. Derden

Nieuw

2.716

-

-

-

2.716

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Leiden Lammenschans via HOLA

Maatsch

Nieuw

15.100

8.883

5.994

5.843

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

Spoor Leiden centraal - Utrecht centraal

Inv. Derden

Nieuw

150

150

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

Maatsch

Nieuw

2.250

510

960

210

210

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie

Maatsch

Nieuw

500

-

100

100

100

04B201

Verplaatsen busstation naar zeezijde

Nieuwe OV-terminal CS Zeezijde

Maatsch

Verv.

-

4.217

-

-

-

04C102

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch

Nieuw

3.000

-

3.000

-

-

04C104

Ontsluiting BioSciencePark

OBSP 2e fase 2016-2020

Maatsch

Nieuw

3.800

1.619

6.578

5.156

-

04C104

Ontsluiting BioSciencePark

OBSP 2e fase 2016 Grond

Econ.

Nieuw

-

152

152

-

-

04C105

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid Nader in te vullen 

Maatsch

Nieuw

-

2.386

-

-

-

04C105

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid investeringsvolume 2017-2019

Maatsch

Nieuw

-

1.600

1.600

6.400

-

04C105

Leidse Ring Noord

Leidse Ring-Noord fase1

Maatsch

Nieuw

-

-

22.523

3.359

-

04C105

Leidse Ring Noord

Leidse Ring-Noord fase 2

Maatsch

Nieuw

-

1.579

-

20.699

-

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen binnenstad en singels

Maatsch

Nieuw

425

4.242

1.066

7.257

51

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmtr. verbinding centr.-N11

Maatsch

Nieuw

-

-

1.649

-

-

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum - N11

Maatsch

Nieuw

-

-

-

2.157

1.523

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug e.o.

Maatsch

Nieuw

-

-

-

-

1.383

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen Morskwartier e.o.

Maatsch

Nieuw

-

-

-

1.015

-

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan e.o.

Maatsch

Nieuw

-

-

-

-

508

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 2016-2017

Maatsch

Nieuw

1.282

4.564

340

-

-

04C106

Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichtingsmaatregelen binnenstad en singels 

Maatsch

Nieuw

-

-

698

-

-

04D104

Realisatie parkeergarage Lammermarkt

Kwaliteitverbetering openbare ruimte Lammermarkt - Nieuwe Beestenmarkt

Maatsch

Nieuw

5.914

5.914

-

-

-

04D106

Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeermiddelen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

310

310

311

311

04D106

Uitvoeren maatregelen parkeren

Vervanging handterminals voor GOA's

Econ.

Verv.

-

323

-

-

-

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veilighdsplan

Maatsch

Nieuw

-

1.885

711

1.015

812

04E103

Bebording en bewegwijzering

Saneren/vervangen bewegwijzering

Maatsch

Nieuw

704

704

-

-

-

04E103

Bebording en bewegwijzering

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch

Nieuw

300

-

-

300

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - koppelen Leidse verkeersmonitoring aan vaarwegenmanagement

Maatsch

Nieuw

200

-

200

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Stevensbrug opsenstellen bij calamiteiten

Maatsch

Nieuw

800

-

800

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Hoflandbrug openstellen bi calamiteiten

Maatsch

Nieuw

500

-

500

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Realiseren van een geavanceerd verkeersmonitoringssysteem 

Maatsch

Nieuw

1.500

1.500

-

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Uitbreiden mogelijkheden voor gecoördineerde regelingen/netwerkmanagement

Maatsch

Nieuw

500

200

100

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Koppelen van Leidse verkeerscentrale aan regionale verkeerscentrale

Maatsch

Nieuw

700

500

200

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Fysieke aanpassingen bruggen

Maatsch

Nieuw

1.000

-

-

-

1.000

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Mobililteitsmanagement

Maatsch

Nieuw

350

-

-

350

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen - Digitale bebording

Maatsch

Nieuw

1.000

-

-

-

1.000

Totaal Programma 4

66.243

67.394

50.329

56.739

10.514

05A103

Beheren openbare ruimte

technische install. beweegbare brug 2017-2020

Econ.

Verv.

-

2.424

507

543

448

05A103

Beheren openbare ruimte

Valkbrug 2013

Maatsch

Verv.

-

3.191

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Brug Poelgeest 2013

Maatsch

Verv.

100

-

3.990

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug

Maatsch

Verv.

-

-

1.511

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Churchillbrug

Maatsch

Verv.

-

904

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging openbare verlichting 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

1.007

1.827

1.855

1.829

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen bruggen 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

66

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bruggen - Vervangen, renoveren, bouwdelen 2017-2019

Maatsch

Verv.

-

354

354

354

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

59

59

59

59

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

660

549

120

525

05A103

Beheren openbare ruimte

Walmuur Haarlemmertrekvaart

Maatsch

Verv.

-

763

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging verkeerslichten 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

557

557

557

557

05A103

Beheren openbare ruimte

Investering wegen 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

5.303

4.076

3.216

3.299

05A103

Beheren openbare ruimte

Herinrichting Haarlemmerstraat

Maatsch

Verv.

1.844

2.988

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

432

432

429

426

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Afr. Verv.rioolgemaal Lammenschansweg

Econ.

Verv.

-

82

-

-

-

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

3.222

2.066

2.192

5.012

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Groene Singelrand 2014

Maatsch

Nieuw

-

1.026

-

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Verst.groene hoofdstr.Bernhardkade

Maatsch

Verv.

-

178

-

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Bos van Bosman 2018

Maatsch

Nieuw

-

-

383

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Polderpark Cronestein

Maatsch

Nieuw

-

-

-

252

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Burgerinitiatieven 2018-2019

Maatsch

Nieuw

-

-

101

101

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Verst.groene hoofdstr.Korte Vlietzone

Maatsch

Verv.

-

411

-

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Parken 2020

Maatsch

Verv.

-

-

-

-

500

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch

Verv.

-

-

223

-

-

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Brugverbindingen

Maatsch

Nieuw

929

929

-

-

-

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Singelroute

Maatsch

Nieuw

131

131

-

-

-

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Subsidies

Maatsch

Nieuw

785

785

-

-

-

Totaal Programma 5

3.789

25.472

16.634

9.676

12.656

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Vervanging HIS

Econ.

Verv.

-

-

66

-

-

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Vervanging BARS

Econ.

Verv.

-

-

121

-

-

06B102

Opstellen PRIL

WOP Leiden Noord 2017

Maatsch

Nieuw

440

100

100

120

120

Totaal Programma 6

440

100

287

120

120

07A102

Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen 2017-2020

Maatsch

Verv.

-

698

698

698

698

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Visser 't Hooft college uitbr 2015

Maatsch

Verv.

-

-

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2017-2020

Econ.

Verv.

-

804

449

-

310

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Nieuwb Leonardo coll incl 2 gymz 2014

Econ.

Verv.

-

9.144

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Broekplein 3 scholen en gymzaal

Econ.

Verv.

-

-

2.014

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Onderwijshuisvest. vmbo onderwijs 2017

Econ.

Nieuw

-

10.070

-

-

-

Totaal Programma 7

-

20.716

3.161

698

1.008

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Kunstinstellingen 2017-2020

Econ.

Verv.

-

66

57

147

146

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2017-2020

Inv. Derden

Verv.

-

304

420

327

325

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

publieksvoorziening LKH 2017

Econ.

Verv.

-

30

-

-

-

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

Stoelenplan LSB 2016-2017

Inv. Derden

Verv.

-

76

-

-

-

08A102

Exploitatie museum De Lakenhal

uitbreiding en renovatie Lakenhal

Econ.

Verv.

-

500

-

-

-

08B103

Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

-

48

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage ijsbaan

Econ.

Verv.

-

-

4.000

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad

Econ.

Verv.

-

-

201

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad 2018

Econ.

Verv.

-

-

2.920

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

Verv.

10.500

10.500

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

Econ.

Verv.

-

278

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging machines Sportbedrijf 2017

Econ.

Verv.

-

46

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeihal

Econ.

Verv.

-

-

-

11.293

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties 2017

Econ.

Verv.

-

117

117

117

117

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Renoveren velden HC Roomburg

Econ.

Verv.

-

-

-

668

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Veeg/zuigmachines

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

26

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bedrijfswagen

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

44

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Tractor

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

46

-

Totaal Programma 8

10.500

11.918

7.715

12.668

636

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2017-2020

Bedrijfsm

Verv.

-

496

496

496

493

Totaal Programma 10

-

496

496

496

493

AD

Bedrijfsvoering Concernstaf 

Meubilair

Econ.

Verv.

-

2.073

-

-

-

AD

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Wagenpark 8 jaar 2017-2020

Bedrijfsm

Verv.

-

1.312

323

128

324

AD

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Wagenpark 6 jaar 2017

Bedrijfsm

Verv.

-

203

-

-

-

AD

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Vervangen containers (vm gevulei) 2017

Bedrijfsm

Verv.

-

1.335

-

-

-

AD

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Hefbrug 1

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

40

-

AD

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Luchtbehandelings installatie ABW 15

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

134

-

AD

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

CV ketel ABW 15

Bedrijfsm

Verv.

-

-

-

42

-

AD

Huisvesting ambtenaren

Ambtelijke huisvesting

Bedrijfsm

Verv.

-

-

3.300

-

-

Totaal Bedrijfsvoering

-

4.923

3.623

345

324

Totaal Investeringen

82.255

 131.662

 82.951

 80.743

 26.082