Ga naar boven

Meerjareninvesteringsplan 2018-2021

Alle investeringen voor de periode 2018 tot en met 2021 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

  • Investering met economisch nut (econ.)
  • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
  • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
  • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

  • Vervangingsinvestering (verv.)
  • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (nieuw)

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

01A206

Organiseren verkiezingen

Aanschaf stemhokjes

Maatsch.

Verv.

-

65

-

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

305

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

Grondroerdersregeling / Wion

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

60

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

vervanging applicatie basisisregistratie adressen en gegevens

Econ.

Verv.

-

110

-

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

vervangen Topdesk en planon

Econ.

Verv.

-

250

-

-

-

01B103

Op orde houden basisregistraties

2 tachymeters

Econ.

Verv.

-

-

-

-

140

Totaal programma 1

-

425

-

365

140

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programma binnenstad 2018-2019

Maatsch.

Nieuw

672

531

141

-

-

Totaal programma 3

672

531

141

-

-

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station & haltes 2016

Maatsch.

Nieuw

900

1.209

-

-

-

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren binnenstad

Maatsch.

Nieuw

50

50

-

-

-

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

Nieuw

100

-

1.286

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost

Maatsch.

Nieuw

499

-

-

884

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch.

Nieuw

213

379

-

808

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Katwijk

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

700

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braassem

Maatsch.

Nieuw

-

212

-

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Kaag&Braassem/Leiderdorp

Maatsch.

Nieuw

800

1.109

-

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

Nieuw

1.233

1.366

-

813

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

Nieuw

150

1.023

-

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

Nieuw

867

-

1.494

-

-

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Overige fietsroutes

Maatsch.

Nieuw

-

1.109

-

-

-

04A202

Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum

Maatsch.

Nieuw

110

110

146

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

Inv. Derden

Nieuw

17.930

17.930

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

Inv. Derden

Nieuw

1.385

1.385

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooitgracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr

Maatsch.

Nieuw

2.730

5.469

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Langegracht

Maatsch.

Nieuw

2.563

5.844

-

-

-

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg 

Maatsch.

Nieuw

3.037

5.856

-

-

-

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen

Maatsch.

Nieuw

2.100

1.472

210

210

210

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie

Maatsch.

Nieuw

400

100

100

100

100

04B201

Locatie busstation

Nieuwe OV terminal BioSciencePark-zijde

Econ.

Verv.

-

-

3.543

-

-

04C102

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

Nieuw

2.700

2.700

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid nader in te vullen

Maatsch.

Nieuw

-

2.424

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid investeringsvolume

Maatsch.

Nieuw

-

7.351

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 1 deeltracé Plesmanlaan

Maatsch.

Nieuw

521

28.564

-

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 2 deeltracé Willem de Zwijgerlaan

Maatsch.

Nieuw

3.898

-

30.596

-

-

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 3 deeltracé Leiderdorp

Maatsch.

Nieuw

511

-

-

-

33.511

04C105

Verbeteren wegennet

Haarlemmerweg

Maatsch.

Nieuw

1.162

1.604

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur grond

Econ.

Nieuw

-

1.250

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur

Maatsch.

Nieuw

6.103

6.959

6.934

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

OBSP 2e fase

Maatsch.

Nieuw

-

1.031

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1. Singelpark-promenade

Maatsch.

Nieuw

668

2.135

6.950

482

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 5. Morsstraat - Haven

Maatsch.

Nieuw

373

397

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6. Steenstraat - Beestenmarkt - 2e Binnenvestgracht - Prinsessekade - Turfmarkt - Noordeinde

Maatsch.

Nieuw

596

2.646

1.221

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7. Separate projecten

Maatsch.

Nieuw

-

1.587

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmtr. verbinding centr.-N11 2018

Maatsch.

Nieuw

-

1.676

-

-

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1 2020

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

3.738

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug e.o.

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

1.405

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Morskwartier eo

Maatsch.

Verv.

-

-

-

1.031

-

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan e.o.

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

516

-

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen

Maatsch.

Nieuw

1.277

4.135

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

Nieuw

153

153

-

-

-

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Econ.

Verv.

-

-

-

-

74

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veilighdspln

Maatsch.

Nieuw

-

2.637

1.031

825

1.031

04E103

Bebording en bewegwijzering

Saneren/vervangen bewegwijzering

Maatsch.

Verv.

358

358

-

-

-

04E103

Bebording en bewegwijzering

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

Nieuw

300

-

300

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

Maatsch.

Nieuw

200

200

-

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement Stevensbrug

Maatsch.

Nieuw

800

800

-

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement Hoflandbrug

Maatsch.

Nieuw

500

500

-

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor

Maatsch.

Nieuw

1.335

1.335

-

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoöord. aanpak

Maatsch.

Nieuw

400

500

100

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng koppelen region.

Maatsch.

Nieuw

400

400

-

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng mobiliteitsmng

Maatsch.

Nieuw

350

-

350

-

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement no-regret maatregelen

Maatsch.

Nieuw

2.100

-

-

2.100

-

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Tomato

Maatsch.

Nieuw

300

300

Totaal programma 4

60.071

116.265

54.260

13.612

34.926

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2018-2021

Maatsch.

Nieuw

-

516

551

456

671

05A103

Beheren openbare ruimte

Brug Poelgeest 2013

Maatsch.

Nieuw

3.250

4.524

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug

Maatsch.

Nieuw

-

1.535

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Churchillbrug

Maatsch.

Verv.

-

918

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Bruggen - Verv./Renoveren bouwdelen 2018-2019

Maatsch.

Nieuw

-

360

360

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken 2018-2021

Maatsch.

Nieuw

-

60

60

60

59

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

557

122

534

517

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen Openbare Verlichting 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

1.857

1.884

1.859

2.659

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen bruggen 2018

Maatsch.

Nieuw

-

-

-

-

-

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging verkeerslichten 2018-2020

Maatsch.

Verv.

-

566

566

566

557

05A103

Verbeteren knelpunten wegennet

Investering wegen 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

4.141

3.267

3.352

2.188

05A103

Beheren openbare ruimte

Kwaliteitsverbetering Openbare ruimte Noorderkwartier Oost

Maatsch.

Verv.

-

650

-

-

-

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2018-2021

Maatsch.

Verv.

-

439

436

433

429

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging rioleringen 2018 -2021

Maatsch.

Verv.

-

2.099

2.227

5.092

1.881

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Bos van Bosman 2018

Maatsch.

Nieuw

-

389

-

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Polderpark Cronestein

Maatsch.

Verv.

-

-

256

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Burgerinitiatieven 2018 -2019

Maatsch.

Nieuw

-

102

102

-

-

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Parken 2018 - 2021

Maatsch.

Verv.

-

150

150

658

650

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

Verv.

-

227

-

-

-

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2018 - 2021

Econ.

Verv.

-

533

533

533

525

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

Nieuw

785

785

-

-

-

Totaal programma 5

4.035

20.407

10.514

13.542

10.136

06A104

Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Maatch.

Nieuw

1.400

1.400

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Vervanging HIS

Econ.

Verv.

-

68

-

-

-

06A201

Behandeling verzoeken omgvergunningen

Vervanging BARS

Econ.

Verv.

-

123

-

-

-

06B102

Opstellen MPG en Vermogensbeheer

WOP Leiden Noord 2017

Maatsch.

Verv.

440

200

120

120

-

Totaal programma 6

1.840

1.790

120

120

-

07A102

Waarborgen kwal openbare speelruimte

Speeltuinen 2018-2021

Econ.

Verv.

-

177

177

177

174

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2020

Econ.

Verv.

-

-

-

315

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Broekplein 3 scholen en gymzaal

Econ.

Verv.

-

2.046

-

-

-

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

nader in te vullen vervangingsinvesteringen onderwijshuisvesting 2021

Econ.

Verv.

-

-

-

-

400

Totaal programma 7

-

2.223

177

492

574

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Kunstinstellingen 2018-2021

Econ.

Nieuw

-

58

149

148

144

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2018-2021

Inv. Derden

Verv.

-

427

333

330

325

08B103

Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

49

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage ijsbaan

Econ.

Verv.

-

-

4.000

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Nieuwbouw Vijfmeibad

Econ.

Verv.

1.275

10.575

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad 2

Econ.

Verv.

-

3.171

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Index combibad de Vliet

Econ.

Verv.

-

-

1.500

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

Econ.

Verv.

-

283

-

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties 2018-2020

Econ.

Verv.

-

119

119

119

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Renoveren velden Roomburg

Econ.

Verv.

-

-

536

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Veeg-/Zuigmachines

Econ.

Verv.

-

-

26

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bedrijfswagen sport

Econ.

Verv.

-

-

45

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Tractor sport

Econ.

Verv.

-

-

47

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

bouwrijpmaken locatie vijf meihal

Maatsch.

Verv.

-

-

-

4.900

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

topsporthal

Econ.

Verv.

-

-

16.022

-

-

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

indexering topsporthal

Econ.

Verv.

-

-

920

-

-

Totaal programma 8

1.275

14.632

23.697

5.547

469

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2018-2021

Bedrijfsm.

Verv.

-

504

504

501

496

Totaal programma 10

-

504

504

501

496

P70

11. Bedrijfsvoering Concernstaf 

Meubilair

Econ.

Verv.

-

2.106

-

-

-

P72

11. Bedrijfsvoering Concernstaf 

vervangen JOIN Zaaksysteem

Bedrijfsm.

Verv.

-

1.000

-

-

-

P73

11. Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Hefbrug 1

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

41

-

-

P73

11. Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

136

-

-

P73

11. Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

CV-ketel ABW 15

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

43

-

-

P73

11. Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Wagenpark 8 jaar 2018 -2021

Bedrijfsm.

Nieuw

-

725

130

329

933

P73

11. Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer 

Wagenpark 6 jaar 2018-2021

Bedrijfsm.

Nieuw

-

235

60

-

560

P75

Hulpkostenplaats WOR

beheersysteem openbare ruimte

Bedrijfsm.

Verv.

-

-

-

-

1.150

P76

11. Huisvesting ambtenaren

Ambtelijke herhuisvesting

Bedrijfsm.

Verv.

-

960

-

-

6.600

Totaal Bedrijfsvoering

-

5.026

410

329

9.243

Totaal investeringen

67.894

161.803

89.824

34.506

55.984