Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Programmanummer

4

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
Bouw en Openbare Ruimte

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn voor alle vormen van vervoer. Door middel van een goede hoofdontsluitingsstructuur, een balans tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit wordt ingezet op een gastvrij Leiden.