Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Bereikbaarheid / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • RV 18.0014 Fietsverbinding Knoop Leiden-West
 • RV 18.0005 Vaststelling bestemmingsplan Tracébesluit A4 en A44
 • RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
 • RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht
 • RV 17.0093 Uitvoeringsbesluit Maresingel en Rijnsburgersingel
 • RV 17.0083 Vaststelling bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017
 • RV 17.0063 Evaluatie uitbreiding betaald parkeren
 • RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
 • RV 17.0032 Uitvoeringsbesluit rotondes Merenwijk
 • RV 16.0124 Uitvoeringsbesluit aanleg haltevoorzieningen HOV corridor Leiden-Leiderdorp
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0060 Esthetisch programma van Eisen Rijnlandroute
 • RV 16.0050 Kaderbesluit Leidse Ring Noord
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0093 Kaderbesluit herinrichting Centrumroute
 • RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
 • RV 15.0032 Vaststellen Oplossing LAB071 (na inspraak)
 • RV 15.0031 Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022
 • RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0007 Vaststelling bestemmingsplan Spooronderdoorgang Kanaalweg
 • RV 14.0143 Bestemmingsplan OBSP (Ontsluiting Bio Science Park)  
 • RV 14.0129 Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Meerburgerpolder
 • RV 14.0080 Uitvoeringsbesluit Onderdoorgang A44-Niels Bohrweg
 • RV 14.0081 Laadpalen voor elektrisch vervoer
 • RV 14.0082 Parkeerregulering in schilwijken
 • RV 14.0099 Uitvoeringsbesluit project Kanaalweg-Zuid
 •  RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
 •  RV 13.0096 Uitvoeringsbesluit ontsluiting Bio Science Park deelproject 1
 •  RV 13.0078 Nota Herijken fietsroutes
 •  RV 13.0006 Kaderbesluit ‘Kwaliteitsverbetering Breestraat’
 •  RV 12.0103 Masterplan fietsparkeren Leiden centrum
 •  RV 12.0053 Afsluiting project RGL en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord
 •  RV 12.0052 Tracékeuze RijnlandRoute
 •  RV 12.0047 Kaderbesluit parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
 •  RV 12.0007 Herinrichting Haagwegterrein
 •  RV 10.0123 Kaderbesluit Ontsluiting Bio Science Park deelproject1