Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • Inkoopplan jeugdhulp 2017 tot en met 2019 (BW.16.088)
 • Uitgangspunten Jeugdhulp (BW. 16.0060)
 • Inkoopstrategie jeugdhulp vanaf 2017 (BW. 16.0059)
 • Verordening Jeugdhulp 2015 (RV 15.0129)
 • Nadere regels jeugdhulp 2016 (BW. 15.1082)
 • Het beleidsplan ‘Transitie Jeugdzorg Hart voor de Jeugd’, versie Leiden (RV. 14.0018)
 • Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (RV. 14.0043)
 • Voor alle jongeren perspectief (BW.16.0612)
 • Deelverordening Subsidieregeling Peuterspeelopvang en VVE, Leiden 2016 (RV 16.0046)
 • Beleidskader peuterspeelopvang en VVE, Leiden 2016 (BW 16.0364)
 • Verordening Voorzieningen Tijdelijke subsidieregeling ‘Bekostiging conciërges primair onderwijs, 2016-2018 (BW 15.1059)
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiden (RV 11.0125)
 • Deelverordening subsidieregeling combinatiefuncties (RV 15.0082)
 • Beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018 (Holland-Rijnland)Leerlingenvervoer Gemeente Leiden (RV 15.0048)
 • Huisvesting Onderwijs (RV 15.0005)
 • Samenwerken aan OnderwijsKansen, OnderwijsKansenbeleid in Leiden 2014-2017 (RV 13.0077)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leiden 2015
 • Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2018 – 2030
 • ­Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie (RV 17.0020)