Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (BW 18.0237)
 • Verordening Jeugdhulp (RV 18.0046)
 • Nadere regels jeugdhulp 2018 (BW 18.0317)
 • Sturingsagenda Jeugdhulp 2018-2019 (BW 18.0202)
 • Inkoopplan jeugdhulp 2017 tot en met 2019 (BW.16.088)
 • Uitgangspunten Jeugdhulp (BW. 16.0060)
 • Inkoopstrategie jeugdhulp vanaf 2017 (BW. 16.0059)
 • Verordening Jeugdhulp 2015 (RV 15.0129)
 • Nadere regels jeugdhulp 2016 (BW. 15.1082)
 • Het beleidsplan ‘Transitie Jeugdzorg Hart voor de Jeugd’, versie Leiden (RV. 14.0018)
 • Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (RV. 14.0043)
 • Voor alle jongeren perspectief (BW.16.0612)
 • Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie (RV 17.0020)
 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (RV 15.0005)