Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Omgevingskwaliteit / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • RV 17.0118 Afval beleidskader 2018-2022
 • RV 18.0016 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Blekerspark, deelproject Singelpark
 • RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
 • RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht
 • RV 17.0072 Vaststellen van de Leidse Warmtevisie (na inspraak)
 • RV 17.0081 Beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
 • RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
 • RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 16.0117 Uitvoeringsbesluit bruggen Singelpark
 • RV 16.0102 Uitvoeringsbesluit Morspark
 • RV 16.0086 Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
 • RV 16.0004 Illuminatienota Verleiden met Licht 2016
 • RV 15.0134 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Energiepark
 • RV 15.0133 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Singelparkroute
 • RV 15.0109 Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden
 • RV 15.0108 Ruimte voor de stad: Richtinggevende kaders Visie Openbare Ruimte
 • RV 15.0105 Vaststelling ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020
 • RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
 • RV 15.0050 Uitvoeringsbesluit Stad- landverbindingen, onderdeel van Programma Leidse Ommelanden
 • RV 15.0044 Kringloopbedrijf het Warenhuis
 • RV 15.0033 Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven
 • RV 15.0022 Vaststelling (na inspraak) Bodembeheernota
 • RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 15.0014 Uitvoeringsbesluit Leeuwenhoekpark
 • RV 14.0100 Uitvoeringsbesluit herinrichting Betaplein fase 1
 • RV 14.0036 Uitvoeringsbesluit 2e fase aanleg groen en recreatieve voorzieningen Oostvlietpolder
 • RV 14.0017 Kaderbesluit herinrichting Bètaplein
 • RV 13.0145 Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat
 • RV 13.0098 Kaderbesluit Singelpark
 • RV 13.0006 Kaderbesluit 'Kwaliteitsverbetering Breestraat'
 • RV 12.0142 Beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte
 • RV 12.0141 Beheerplannen kapitaalgoederen
 • RV 12.0094 Nota Dierenwelzijn
 • RV 11.0129 Visie Leidse singels: het langste park van Nederland
 • RV 11.0117 Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 (inspraak verwerkt)
 • RV 11.0073 Kaderstellend beleid buitenreclame
 • RV 11.0064 Uitbreiding en herinrichting begraafplaats Rhijnhof
 • RV 09.0130 Structuurvisie 2025 inspraak verwerkt
 • RV 09.0050 Programma Binnenstad, inspraak verwerkt