Ga naar boven

Inleiding

De samenleving en daarmee ook vormen van criminaliteit en onveiligheid is voortdurend in beweging onder invloed van onder andere internationalisering en digitalisering. Het Integraal Veiligheidsbeleid is in 2018 geactualiseerd. Het IVP 2019-2022 is op het moment van vaststelling van deze programmabegroting 2019 nog niet in de raad aan de orde geweest. Zodoende wordt uitgegaan van de doelenboom conform het nog lopende IVP 2015-2018.

De aanpak van ondermijning krijgt de komende jaren topprioriteit in het Veiligheidsbeleid. In het beleidsakkoord “Samen maken wij de stad’ zijn daarvoor extra gelden aangekondigd om een gerichte, integrale, structurele en consistente aanpak vorm te geven.

Vanwege de belangrijke functie van handhaving voor bewoners en bedrijven zal het college mogelijkheden bieden om te reageren op voorgenomen inzet. Die inzet wordt efficiënter en effectiever door steeds beter gebruik van allerlei data d.w.z. de doorontwikkeling van informatiegestuurd werken.