Ga naar boven

Meerjareninvesteringsplan 2019-2022

Alle investeringen voor de periode 2019 tot en met 2022 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.

Categorie

  • Investering met economisch nut (econ.)
  • Investering met maatschappelijk nut (maatsch.)
  • Investering in bedrijfsmiddelen (bedrijfsm.)
  • Bijdrage aan investeringen van derden (Inv. derden)

Investeringssoort

  • Vervangingsinvestering (V)
  • Nieuwe- of uitbreidingsinvestering (N)

Prestatie

Omschrijving prestatie

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Bijdrage derden/ reserves

2019

2020

2021

2022

01B103

Op orde houden basisregistraties

Vervanging Key2datadistributie

Maatsch.

V

-

307

01B103

Op orde houden basisregistraties

2 tachymeters

Econ.

V

-

201

Totaal programma 1

-

307

-

201

-

03A101

Regionale en lokale beleidsontwikkeling

Elektrische installatie centrummarkt 2022

Econ.

V

-

300

03B201

Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

plankosten begeleiding projecten LBSP

Maatsch.

N

1.005

1.005

03C103

Programmasturing Binnenstad

Programma binnenstad 2019

Maatsch.

N

141

141

Totaal programma 3

1.146

1.146

-

-

300

04A102

Fietsparkeren

Stationsgebied fietsparkeren

Maatsch.

N

20.425

22.175

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren rond station & haltes 2016

Maatsch.

N

533

537

04A102

Fietsparkeren

Fietsparkeren overige maatregelen

Maatsch.

N

-

554

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag Oost 2017

Maatsch.

N

132

519

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West 2016

Maatsch.

N

213

380

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Den Haag West

Maatsch.

N

-

357

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

Maatsch.

N

-

214

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Kaag&Braasem/Leiderd.2018

Maatsch.

N

250

562

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer

Maatsch.

N

-

13

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Zoetermeer 2017

Maatsch.

N

-

268

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk

Maatsch.

N

150

255

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Noordwijk 2018

Maatsch.

N

145

660

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016

Maatsch.

N

167

253

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017

Maatsch.

N

-

156

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018

Maatsch.

N

-

338

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Fietscorridor Alphen aan den Rijn

Maatsch.

N

-

52

04A103

Verbeteren Fietsroutes

Asverlegging Kanaalweg

Maatsch.

N

-

267

04A103

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels

Maatsch.

N

-

12.000

04A103

Verbeteren Fietsroutes

5 knelpunten Leiden CS en BSP overig

Maatsch.

N

-

3.000

04A202

Verbeteren aanlooproutes Centrum

Verbeteren aanlooproutes centrum 1

Maatsch.

N

-

147

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk

Inv. Derden

N

17.930

17.930

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

R-Net corridor Leiden centraal - Leiderdorp

Inv. Derden

N

807

807

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Hooitgracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr

Maatsch.

N

2.538

2.719

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Langegracht

Maatsch.

N

4.563

5.853

04B102

Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

Maatsch.

N

5.037

5.791

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen 1

Maatsch.

N

750

750

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Overige busroutes en -maatregelen 2019-2022

Maatsch.

N

1.200

302

640

160

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 1

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 2

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 3

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 4

Maatsch.

N

100

100

04B103

Verbeteren OV infrastructuur

Verplaatsen bus infra tbv concessie 5

Maatsch.

N

100

100

04B201

Locatie busstation

Nieuwe OV terminal CS BioSciencePark-zijde

Econ.

V

-

3.567

04C102

Rijnlandroute

Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR

Maatsch.

N

2.700

2.700

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid nader in te vullen

Maatsch.

N

-

2.441

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid investeringsvolume 2018

Maatsch.

N

-

854

04C104

Leidse Ring Noord

Bereikbaarheid investeringsvolume 2018 2

Maatsch.

N

-

6.548

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 1 deeltrace Plesmanlaan

Maatsch.

N

521

28.764

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring f2 deeltrace W Zwijgerlaan

Maatsch.

N

3.898

30.810

04C104

Leidse Ring Noord

Leidse Ring fase 3 deeltracé Leiderdorp

Inv. Derden

N

33.511

33.511

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2017-2019

Maatsch.

N

1.894

5.672

04C105

Verbeteren wegennet

LBSP infrastructuur 2019-2021

Maatsch.

N

4.209

6.958

04C105

Verbeteren wegennet

OBSP 2e fase

Maatsch.

N

-

1.039

04C105

Verbeteren wegennet

Haarlemmerweg

Maatsch.

N

1.162

1.615

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 1

Maatsch.

V

35

874

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 2

Maatsch.

N

-

5.961

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1. Singelpark-promenade

Maatsch.

N

482

482

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 3

Maatsch.

N

-

232

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 1-Singelpark-Promenade 4

Maatsch.

N

-

100

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 5. Morsstraat - Haven

Maatsch.

N

-

116

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt

Maatsch.

N

-

1.229

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde

Maatsch.

N

596

2.661

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 1

Maatsch.

N

-

2.503

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 2

Maatsch.

N

-

128

04C105

Verbeteren wegennet

ORB 7 - Separate projecten 3

Maatsch.

N

-

233

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmtr. verbinding centr.-N11

Maatsch.

N

-

1.688

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1

Maatsch.

N

-

519

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2

Maatsch.

N

-

1.688

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3

Maatsch.

V

212

1.770

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 1

Maatsch.

V

-

260

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2

Maatsch.

V

-

571

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3

Maatsch.

V

-

584

04C105

Verbeteren wegennet

Herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

Maatsch.

V

-

519

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 2016

Maatsch.

N

1.058

1.066

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 2

Maatsch.

N

-

207

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 3

Maatsch.

N

-

291

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 4

Maatsch.

N

209

368

04C105

Verbeteren wegennet

Overige herinrichtingsmaatregelen 5

Maatsch.

N

10

348

04C105

Verbeteren wegennet

Kopermolen Openbare Ruimte

Maatsch.

N

1.700

6.530

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

Vervanging handhavings-informatiesysteem

Econ.

V

-

75

04D104

Uitvoeren maatregelen parkeren

Parkeergarage Soestdijkkade

Econ.

N

153

153

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veiligheidspln 2017

Maatsch.

N

-

444

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie & veiligheidspln 2018

Maatsch.

N

-

727

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan

Maatsch.

V

-

1.039

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan

Maatsch.

V

-

831

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie - en veiligheidsplan

Maatsch.

N

-

1.039

04E102

Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

UVP Wijkcirculatie - en veiligheidsplan

Maatsch.

N

-

727

04E103

Bebording en bewegwijzering

Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute

Maatsch.

N

300

300

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement vaarwegen

Maatsch.

N

200

200

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement Stevensbrug

Maatsch.

N

800

800

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement Hoflandbrug

Maatsch.

N

500

500

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1

Maatsch.

N

15

15

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2

Maatsch.

N

750

750

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 4

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 1

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 2

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng gecoordineerde 3

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

no-regret maatr regelingen/netwerkmanagm

Maatsch.

N

100

100

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

no-regret maatr Fysieke aanpassing brug

Maatsch.

N

1.000

1.000

04E201

Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit

Dynamisch verkeersmng mobiliteitsmng

Maatsch.

N

350

350

Totaal programma 4

112.105

160.536

48.641

33.011

927

05A103

Beheren openbare ruimte

Fietscorridor Noordwijk 2017 IP

Maatsch.

V

-

209

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische install. beweegbare brug 2019-2022

Maatsch.

V

-

555

459

676

708

05A103

Beheren openbare ruimte

Brug Poelgeest 2013

Maatsch.

V

3.250

4.533

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug

Maatsch.

V

-

1.545

05A103

Beheren openbare ruimte

Churchillbrug

Maatsch.

V

-

2.670

05A103

Beheren openbare ruimte

Bruggen - Verv./Renoveren bouwdelen 2019

Maatsch.

V

-

362

05A103

Beheren openbare ruimte

Meerpalen en remmingwerken 2019-2022

Maatsch.

V

-

60

60

59

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen walmuren 2019-2022

Maatsch.

V

-

123

537

521

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen openbare verlichting 2019-2022

Maatsch.

V

-

1.897

1.872

2.678

1.919

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervanging verkeerslichten 2019-2021

Maatsch.

V

-

570

570

561

570

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen wegen 2019-2022

Maatsch.

V

-

3.290

3.375

1.977

3.650

05A103

Beheren openbare ruimte

Gouden Balbrug, ophoging voor doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

3.500

05A103

Beheren openbare ruimte

Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid

Maatsch.

V

-

2.000

05A103

Beheren openbare ruimte

Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden

Maatsch.

V

-

2.000

05A103

Beheren openbare ruimte

Technische inst. Julius Caesar brug

Maatsch.

V

-

1.033

05A103

Beheren openbare ruimte

Investeringen bruggen 2022 (111 + onvoorzien)

Maatsch.

V

-

1.197

05A103

Beheren openbare ruimte

Vervangen damwanden 2022

Maatsch.

V

-

831

05A103

Beheren openbare ruimte

Churchillaan 2022 levensduurverlengend

Maatsch.

V

-

1.666

05A103

Beheren openbare ruimte

Kanaalweg 2022 levensduurverlengend

Maatsch.

V

-

1.481

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Inzamelmiddelen 2019-2022

Econ.

V

-

439

436

432

433

05A104

Inzamelen huishoudelijk afval

Wissellocatie pa-containers kenauweg

Econ.

N

-

302

05B102

Beheren openbaar water en riolering

Vervanging riolering 2019-2022

Econ.

V

-

7.242

7.428

7.194

7.209

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Polderpark Cronestein

Maatsch.

V

-

352

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Burgerinitiatieven groen 2019-2022

Maatsch.

N

-

159

150

150

150

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting grafvakken Rhijnhof

Maatsch.

V

-

228

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

Inv. Derden

V

288

288

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Hoogkamerpark 2020

Maatsch.

V

-

358

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Groene Hoofdstructuur (GHS) 2019-2022

Maatsch.

V

-

150

150

100

100

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Groene Hoofdstructuur reconstructie 2021-2022

Maatsch.

V

-

50

50

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Korte vlietpark 2019

Maatsch.

V

-

100

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Van der Werfpark 2019

Maatsch.

V

-

100

05C101

Ontwikkelen beleid groen

Park de Burcht 2022

Maatsch.

V

-

350

05C103

Beheren openbaar groen

Speeltoestellen in openbare ruimte 2019-2022

Econ.

V

-

537

537

528

537

05C205

Aanleggen Singelpark

Singelpark 25 jr

Maatsch.

N

1.788

1.788

05C205

Aanleggen Singelpark

Tweede fase Singelpark js 2019-2020

Maatsch.

N

-

3.400

1.250

05D102

Verbeteren luchtkwaliteit

Singelpark-Subsidies

Maatsch.

N

785

785

Totaal programma 5

6.111

34.835

21.182

16.311

20.850

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Speeltuinen 2019-2022

Econ.

V

-

178

178

175

178

07A102

Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

Nota spelen en bewegen 2017

Econ.

V

-

550

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

Specifiek locatiegebonden kosten 2020-2022

Econ.

V

-

317

450

450

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Vrije school Mareland

Econ.

V

-

2.541

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Korte Vliet VSO

Econ.

V

-

4.084

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP De Weerklank Renovatie

Econ.

V

-

1.180

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Vlietlandcollege

Econ.

V

-

10.134

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Da Vinci college

Econ.

V

-

8.319

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Roodenburgerdistric gymzalen

Econ.

V

-

3.176

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP 3 Basisscholen Broekplein

Econ.

N

-

6.961

07D102

In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

IHP Eerste Leidse Schoolvereniging

Econ.

N

-

320

Totaal programma 7

-

8.008

21.609

8.944

628

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Stadspodia 2019-2022

Inv. Derden

V

-

335

333

327

170

08A101

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

VVI Kunstinstellingen 2019-2022

Econ.

V

-

150

149

145

145

08B103

Toezicht en handhaven op monumenten

Vervanging Adlib

Econ.

V

-

49

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad

Econ.

V

-

205

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervanging wetraveld Sportpark Noord

Econ.

V

-

285

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Riolering sportaccommodaties 2019-2020

Econ.

V

-

120

120

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Renoveren velden Roomburg

Econ.

V

-

540

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Veeg-/Zuigmachines

Econ.

V

-

26

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bedrijfswagen sport

Econ.

V

-

45

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Tractor sport

Econ.

V

-

47

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal

Maatsch.

N

-

4.934

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal (40 jaar) 2019-2020

Econ.

N

-

9.604

933

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Topsporthal (15 jaar)

Econ.

N

-

5.980

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Vervangingen Gravelveld Merenwijk 2022

Econ.

V

-

133

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Toplaag Kunstgrasvelden Morskwartier II 2022

Econ.

V

-

306

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

2 Tractoren Sport 2022

Econ.

V

-

90

08C101

Exploiteren gem sportaccommodaties

Overige vervangingsinvesteringen Sportaccommodaties 2022

Econ.

V

-

750

Totaal programma 8

-

17.183

6.674

472

1.594

10A301

Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Vervanging bedrijfsmiddelen 2019-2022

Bedrijfsm.

V

-

511

508

503

Totaal programma 10

-

511

508

503

-

12A03

Overhead facilitaire zaken

Meubilair stoelen

Bedrijfsm.

V

-

525

525

12A03

Overhead facilitaire zaken

Meubilair overig

Bedrijfsm.

V

-

1.300

1.300

12A06

Overhead huisvesting

Ambtelijke herhuisvesting 2020 IP

Bedrijfsm.

V

-

614

12A06

Overhead huisvesting

Ambtelijke huisv. Integratie balies

Bedrijfsm.

N

-

352

12A06

Overhead huisvesting

Huisvesting ambtenaren 2021 1

Bedrijfsm.

V

-

6.646

12A06

Overhead huisvesting

huisvesting ambtenaren nieuw

Bedrijfsm.

V

-

9.063

12A06

Overhead huisvesting

Renovatie gevel Stadhuis

Bedrijfsm.

V

205

721

12A06

Overhead huisvesting

Ambtelijke huisv. Integratie balies 2022

Bedrijfsm.

V

-

350

12A06

Overhead huisvesting

Stadhuis verbouwing 2022

Bedrijfsm.

V

-

3.268

12A06

Overhead huisvesting

Stadsbouwhuis verbouwing 2022

Bedrijfsm.

V

-

4.035

Totaal programma Overhead

205

10.159

-

10.888

7.654

21

Bedrijfsvoering Concernstaf

Bedrijfsauto's Landmeten en GPC

Bedrijfsm.

V

-

64

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Wagenpark 8 jaar 2019-2022

Bedrijfsm.

V

-

131

331

940

56

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Hefbrug 1

Bedrijfsm.

V

-

41

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

Bedrijfsm.

V

-

137

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

CV-ketel ABW 15

Bedrijfsm.

V

-

43

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

beheersysteem openbare ruimte

Bedrijfsm.

V

-

1.158

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Kenauweg 2006 10 jr

Bedrijfsm.

V

-

510

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Kenauweg 2006 20 jr

Bedrijfsm.

V

-

142

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Kenauweg 2006 40 jr

Bedrijfsm.

V

-

84

P73

Bedrijfsvoering Stedelijk Beheer

Inrichting kenauweg 10 jr 2022

Bedrijfsm.

V

-

288

Totaal bedrijfsvoering

-

1.088

331

2.098

408

Totaal Investeringen

119.567

233.773

98.945

72.428

32.360

Bedragen x € 1.000