Ga naar boven
Home / Bijlagen / Samenstelling stadsbestuur

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er 9 fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling ná de verkiezingen van 19 maart 2014 is als volgt:

 • Democraten 66 (D66) 12 zetels
 • Partij van de Arbeid (PvdA) 5 zetels
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 zetels
 • Socialistische Partij (SP) 5 zetels
 • Christen Democratisch Appèl (CDA) 4 zetels
 • GroenLinks (GL) 4 zetels
 • Leefbaar Leiden (LL) 2 zetels
 • Christen Unie (CU) 1 zetel
 • Partij voor de Dieren 1 zetel

Griffier: Dhr. G.F.C. van Leiden

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het bestuur- en beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

 • de heer H.J.J. Lenferink: Bestuur, Veiligheid en Handhaving
 • de heer R.C.L. Strijk: Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
 • de heer P. Dirkse: Onderwijs, Sport en Duurzaamheid
 • mevrouw R.A. van Gelderen: Jeugd, Zorg en Welzijn
 • de heer P.A.J. Laudy: Bouw en Openbare Ruimte
 • mevrouw M.M. Damen: Werk& Inkomen, Wijken en Financiën
 • de heer J.D. Nauta: Gemeentesecretaris