Ga naar boven

Voorzieningen

Programma

Object

Stand 1/1/2016

Begroting storting 2016

Begroting onttrekking 2016

Begroot Stand 31-12-'16

Begroting storting 2017

Begroting onttrekking 2017

Begroot stand 31-12-'17

Voorzieningen van derden verkregen middelen

1

8105159 Voorziening internationale samenwerking

184

0

0

184

0

0

184

5

8105003 voorziening boomregeling wijk

2.080

0

0

2.080

119

0

2.199

AD

8105163 Voorz. van derden verkregen middelen

322

0

0

322

0

0

322

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.586

0

0

2.586

119

0

2.705

Egalisatievoorzieningen

5

8105004 voorziening riolering toek.investeringen

6.983

1.043

0

8.025

1.043

0

9.068

5

8105025 Voorziening waterkwaliteit

1.181

164

0

1.345

411

0

1.756

5

8105026 Voorziening groot onderhoud kunstwerken

758

612

0

1.370

840

-793

1.417

5

8105027 Voorz.groot onderh.walm. en beschoeiing

2.530

626

0

3.156

325

-346

3.135

5

8105028 Voorziening groot onderhoud wegen

4.162

2.697

0

6.859

2.500

-4.190

5.170

5

8105029 Voorz. groot onderh.openbare verlichting

4

0

0

4

176

-94

86

5

8105030 Voorziening groot onderhoud spelen

1.339

0

0

1.339

0

0

1.339

5

8105031 Voorziening groot onderh.straatmeubilair

62

0

0

62

267

-196

133

5

8105036 Voorziening groeiplaatsverbetering

650

0

0

650

0

-116

534

5

8105162 Voorziening groot onderhoud gemalen

330

92

0

422

92

0

514

6

8105009 voorziening onderh.gemeentelijk vg

14.540

2.899

-538

16.902

2.718

0

19.620

8

8105007 voorziening groot onderhoud lakenhal

272

0

0

272

0

-75

197

8

8105160 Voorziening groot onderhoud sportacc.

2.073

1.495

-2.076

1.491

1.497

-1.229

1.759

9

8105011 voorziening oggz/regionaal kompas

148

0

0

148

0

0

148

10

8105035 Voorz.trans.verg.DZB personeel

200

0

0

200

0

0

200

AD

8105012 Voorziening onderhoud gebouwen DZB

399

40

0

439

40

0

479

Totaal Egalisatievoorzieningen

35.629

9.667

-2.614

42.682

9.908

-7.038

45.553

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

1

8105151 voorziening pensioenen wethouders

5.116

0

0

5.116

0

0

5.116

2

8105060 Voorziening veiligheidsbeleid

263

0

0

263

0

0

263

4

8105154 voorz. Afwikkeling voc-gelden

259

0

0

259

0

-150

109

AD

8105153 voorziening loga-gelden

234

0

0

234

0

0

234

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

5.873

0

0

5.873

0

-150

5.723

Totaal voorzieningen

44.087

9.667

-2.614

51.141

10.027

-7.188

53.980

Bedragen x € 1.000 ,-