Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Meerjarenraming

2018

2019

2020

Bestuur en dienstverlening

Lasten

27.864

46.269

20.965

20.582

20.399

20.283

Baten

-2.707

-2.563

-2.565

-2.565

-2.565

-2.565

Saldo

25.157

43.706

18.400

18.017

17.834

17.718

Veiligheid

Lasten

12.169

14.636

12.284

11.972

11.315

11.315

Baten

-496

-2.108

-542

-542

-542

-542

Saldo

11.674

12.528

11.742

11.430

10.773

10.773

Economie

Lasten

7.945

11.177

5.309

5.077

4.170

3.776

Baten

-1.233

-1.198

-1.216

-1.216

-1.216

-1.216

Saldo

6.712

9.978

4.093

3.861

2.954

2.560

Bereikbaarheid

Lasten

13.726

31.285

15.063

15.536

17.269

21.544

Baten

-8.451

-10.444

-13.627

-13.876

-14.908

-14.908

Saldo

5.275

20.840

1.437

1.660

2.361

6.635

Omgevingskwaliteit

Lasten

70.812

82.766

62.608

56.871

56.710

57.041

Baten

-24.591

-22.355

-22.908

-23.357

-23.403

-23.403

Saldo

46.221

60.410

39.700

33.514

33.306

33.637

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

64.324

99.645

41.531

26.383

24.465

21.493

Baten

-46.774

-68.006

-38.217

-24.406

-25.280

-22.588

Saldo

17.550

31.639

3.315

1.977

-815

-1.095

Jeugd en onderwijs

Lasten

51.134

52.386

47.843

47.805

47.692

46.958

Baten

-5.434

-5.687

-3.724

-3.724

-3.724

-3.724

Saldo

45.701

46.699

44.120

44.081

43.968

43.234

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

36.695

36.016

29.455

30.448

30.651

31.088

Baten

-5.057

-4.347

-4.555

-5.035

-5.035

-5.035

Saldo

31.638

31.668

24.900

25.412

25.616

26.052

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

84.380

98.607

89.036

86.249

86.223

86.011

Baten

-5.984

-5.769

-4.443

-4.443

-4.443

-4.443

Saldo

78.396

92.839

84.592

81.805

81.779

81.567

Werk en inkomen

Lasten

120.786

127.042

107.544

105.439

103.400

102.651

Baten

-76.123

-76.193

-72.911

-72.617

-71.310

-71.314

Saldo

44.663

50.849

34.633

32.822

32.090

31.336

Algemene middelen

Lasten

2.448

4.068

2.606

512

1.213

1.609

Baten

-304.677

-304.600

-288.653

-288.028

-289.966

-292.663

Saldo

-302.229

-300.532

-286.048

-287.515

-288.754

-291.054

Programma overhead

Lasten

0

197

48.772

47.397

46.548

47.214

Baten

0

0

-2.225

-2.275

-2.293

-2.293

Saldo

0

197

46.547

45.122

44.256

44.921

Totaal

Lasten

492.284

604.092

483.017

454.269

450.055

450.981

Totaal

Baten

-481.527

-503.271

-455.586

-442.083

-444.687

-444.696

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

10.757

100.822

27.432

12.186

5.369

6.285

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

0

170

100

100

100

100

Onttrekking

-3.116

-19.867

-3.105

-3.105

-3.089

-3.077

Saldo

-3.116

-19.697

-3.005

-3.005

-2.989

-2.977

RESERVES Economie

Toevoeging

6.733

2.229

641

641

141

141

Onttrekking

-912

-4.844

-641

-751

-141

0

Saldo

5.821

-2.615

0

-110

0

141

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

10.809

18.187

11.589

9.583

9.829

9.829

Onttrekking

-23.590

-38.209

-15.220

-18.527

-12.954

-11.718

Saldo

-12.781

-20.022

-3.632

-8.944

-3.125

-1.889

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

753

643

643

459

322

284

Onttrekking

-3.814

-19.647

-7.828

-2.022

-1.348

-1.348

Saldo

-3.061

-19.005

-7.185

-1.563

-1.026

-1.065

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

24.094

20.065

8.023

6.023

2.468

2.483

Onttrekking

-34.619

-41.030

-11.392

-10.014

-3.078

-3.286

Saldo

-10.524

-20.965

-3.369

-3.991

-610

-803

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-514

-1.449

-1.931

-951

-73

-73

Saldo

-126

-1.449

-1.931

-951

-73

-73

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

212

333

500

0

0

0

Onttrekking

-390

-1.024

-154

-152

-151

-151

Saldo

-179

-692

346

-152

-151

-151

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

0

304

0

0

0

0

Onttrekking

-1.259

-5.544

-4.157

-1.028

-227

-25

Saldo

-1.259

-5.240

-4.157

-1.028

-227

-25

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

4.054

472

439

0

0

0

Onttrekking

-906

-1.926

-327

-125

-119

-119

Saldo

3.148

-1.454

112

-125

-119

-119

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

20.234

13.830

6.531

13.818

5.949

1.835

Onttrekking

-25.132

-23.512

-11.143

-6.135

-2.998

-1.161

Saldo

-4.897

-9.682

-4.611

7.683

2.951

674

Totaal

Toevoeging

67.277

56.232

28.466

30.624

18.810

14.672

Totaal

Onttrekking

-94.252

-157.054

-55.898

-42.810

-24.179

-20.957

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-26.975

-100.822

-27.432

-12.186

-5.369

-6.285

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

559.561

660.324

511.483

484.893

468.865

465.653

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-575.780

-660.324

-511.483

-484.893

-468.865

-465.653

GERAAMD RESULTAAT

-16.219

0

0

0

0

0