Programmabegroting 2022

Demografische ontwikkelingen

Doel van deze paragraaf is om demografische trends te signaleren in de stad zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen in:

  • de omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking van 2011 tot 2026
  • de omvang en samenstelling van de huishoudens in Leiden van 2015 tot 2020

Ontwikkeling van de Leidse bevolking van 2011 tot 2026

Het aantal inwoners van Leiden groeide van 117.951 inwoners op 1 januari 2011 tot 124.096 op 1 januari 2021. Dat is een stijging met 6.145 personen, ofwel +5%. In 2020 is het aantal inwoners echter gedaald, een gevolg van de coronapandemie. Er kwamen vooral minder mensen vanuit het buitenland in Leiden wonen. Per saldo is het aantal inwoners in 2020 gedaald met bijna duizend, terwijl volgens de laatste prognose van het CBS/PBL een groei was verwacht.

In Leiden is er sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers steeg de afgelopen tien jaar van 14.544 naar 19.630 (+5.086 ofwel +35%). Het aantal 75-plussers zal sterk gaan stijgen vanaf de jaren twintig van deze eeuw, dan bereiken steeds meer Leidenaren geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd. Opvallend is ook dat het aantal 65-plussers in 2020 is gestegen, en juist de jongere groepen kleiner zijn geworden, zie onderstaande tabel.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in Leiden 2010-2021

Jaar

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

Totaal

2011

24.386

79.021

14.544

117.951

2012

24.367

79,102

15.306

118.775

2013

24.319

79,502

15.986

119.807

2014

24.402

80.379

16.435

121.216

2015

24.224

80.475

16.985

121.594

2016

24.082

81.308

17,222

122.612

2017

23.964

82.015

17.774

123.753

2018

23.930

82.090

18.397

124.417

2019

23.448

82.582

18.876

124.906

2020

22.979

82.820

19.300

125.099

2021

22.560

81.906

19.630

124.096

Bron: BRP

De recente bevolkingsontwikkeling maakt het maken van een bevolkingsprognose voor de komende jaren moeilijk. Het is onduidelijk of de invloed van corona tijdelijk is, of ook op de langere termijn effect heeft op de inwonersaantallen van Leiden. Speciaal voor deze begroting is een rekenexercitie gedaan waarbij is uitgegeaan van het aantal inwoners op 1 januari 2021 en is gekeken naar de groei van het aantal woningen vanaf dat moment. Dat leidt tot de prognose in onderstaande tabel. Voor de jaren vanaf 2024 zijn de ontwikkelingen te onzeker om de prognose naar leeftijd uit te splitsen.

Prognose van het aantal inwoners in Leiden per 1 januari 2022-2026

Jaar

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

Totaal

2022

23.400

81.500

20.600

125.500

2023

23.800

82.200

21.400

127.500

2024

-

-

-

130.700

2025

-

-

-

133.800

2026

-

-

-

135.300

Bron: Gemeente Leiden
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.

Ontwikkeling van het aantal huishoudens in Leiden van 2015 tot en met 2020

Het aantal huishoudens in Leiden is de afgelopen jaren gestegen van 66.010 in 2015 naar 68.699 in 2020 (het meest recente cijfer, 2021, is nog niet bekend). Het percentage eenpersoonshuishoudens is stabiel op 54%. In heel Nederland ligt dit percentage overigens op 39%. Gezien de ontwikkelingen tijdens de coronapandemie zijn de beschikbare prognses zeer onzeker geworden, vandaar dat we ze hier niet opnemen. In de meest recente prognose van CBS/PBL is de verwachting dat het aandeel eenpersoonshuishoudens zal stijgen tot 60% in 2030.

Huishoudens in Leiden 2015-2030 (realisatie en prognose)

Jaar

Eenpersoons

Meerpersoons

Totaal aantal

% eenpersoons

2015

35.484

30.526

66.010

54%

2016

36.098

30.695

66.793

54%

2017

36.835

30.934

67.769

54%

2018

36.897

31.186

68.083

54%

2019

37.195

31.354

68.549

54%

2020

37.323

31.376

68.699

54%

Bron: CBS
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.