Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Paragrafen / Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

Doel van deze paragraaf is om trends te signaleren in de demografische ontwikkelingen in de stad zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen in:

  • de omvang van de Leidse bevolking
  • het aantal huishoudens

Ontwikkeling van de Leidse bevolking van 2007 tot 2027

Ontwikkeling totaal
Tien jaar geleden had had Leiden 117.485 inwoners (1 jan 2007), nu zijn het er 123.661 (1 jan 2017). De ontwikkeling van de afgelopen tien jaar valt in twee delen uiteen:

  • Van 2007 tot en met 2009 daalde het aantal inwoners ieder jaar, met in totaal 698 personen tot 116.787 inwoners op 1 januari 2009.
  • Vanaf 2009 keerde die trend en steeg het aantal inwoners elk jaar, in de acht jaar tot 1 januari 2017 in totaal met 6.847 personen.

Voor de bevolkingsprognoses maakt de gemeente gebruik van de cijfers uit het regionale model PEARL van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. De laatste doorrekening van dat model is eind 2016 gedaan. Volgens die prognose heeft Leiden in 2027 ongeveer 134,3 duizend inwoners.

Bronnen: CBS (2007-2017), PBL/ CBS PEARL (2018-2027, bewerking SMC Beleidsonderzoek)

Ontwikkeling naar leeftijd
Leiden heeft de specifieke leeftijdsopbouw van een studentenstad met veel jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar: in 2007 viel een zesde van de bevolking in deze leeftijdsgroep (19,3 van de 117,5 duizend inwoners), in 2017 was dat een vijfde (24,5 van de 123,7 duizend). De toename sinds 2007 met 5,2 duizend inwoners in deze leeftijdsgroep (+27%) vond vooral plaats vanaf 2009. Volgens de prognose zal deze leeftijdsgroep over tien jaar íets kleiner zijn (23,6 duizend in 2027). Door het grote aantal jongvolwassenen heeft Leiden relatief een jonge bevolking, al komen gezinnen met jonge kinderen hier relatief minder voor dan in de vijftig grootste gemeenten. Ook was er de laatste tien jaar sprake van ontgroening: het aantal kinderen en jongeren onder de achttien daalde van 21,4 duizend in 2007 tot 20,2 duizend in 2017 (-6%). Volgens de prognose zal het aantal minderjarigen tot 2027 weer toenemen (23,1 duizend in 2027).

Ook in Leiden is er de afgelopen tien jaar sprake van vergrijzing: in 2007 was 12% van de Leidenaren een 65-plusser (13,8 duizend inwoners), in 2017 is dat 14% (17,8 duizend). Vooral het aantal personen in de leeftijd van 65 tot en met 74 steeg de afgelopen tien jaar: van 7,1 naar 10,6 duizend (+50%). Het aantal 75-plussers zal sterk gaan stijgen vanaf het eind van dit decennium, dan bereiken steeds meer Leidenaren geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd. In 2027 is dan 8% een 75-plusser en valt 10% van de Leidenaren in de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar (samen 23,9 van de 134,3 duizend inwoners).

Bronnen: CBS (2007-2017), PBL/ CBS PEARL (2018-2027, bewerking SMC Beleidsonderzoek)

Ontwikkeling van het aantal huishoudens in Leiden van 2007 tot en met 2027
Op peildatum 1 januari 2007 had Leiden 61,4 duizend huishoudens, in 2016 zijn dat 66,8 duizend (CBS cijfers van 2017 worden eind 2017 bekend). In 2016 zijn er 36,1 duizend eenpersoons huishoudens (54%) en 30,7 duizend meerpersoonshuishoudens (46%).

Volgens de prognose zal het aantal eenpersoons huishoudens doorgroeien naar 39,6 duizend in 2027 (+10%) en het aantal meerpersoons huishoudens groeit door naar 32,3 duizend huishoudens (+5%). In totaal zullen er dan 71,9 duizend huishoudens zijn (+8%). Een groter aantal huishoudens betekent meer vraag naar woningen of kamers. In de grafiek hieronder staan de realisaties van 2007 tot en met 2016 en de prognoses voor 2017 tot en met 2027.

Bronnen: CBS (2007-2016), PBL/ CBS PEARL (2017-2027, bewerking SMC Beleidsonderzoek)