Programmabegroting 2023

Demografische ontwikkelingen

Doel van deze paragraaf is om demografische trends te signaleren in de stad zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen in:

  • de omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking van 2012 tot 2027
  • de omvang en samenstelling van de huishoudens in Leiden van 2015 tot 2021

Ontwikkeling van de Leidse bevolking van 2012 tot 2040

Het aantal inwoners van Leiden groeide van 118.775 inwoners op 1 januari 2012 tot 125.037 op 1 januari 2022. Dat is een stijging met 6.262 personen, ofwel +5%. Na een daling in 2020, een gevolg van de coronapandemie, is de bevolking in 2021 weer met ongeveer duizend personen gestegen.

In Leiden is er sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers steeg de afgelopen tien jaar van 15.306 naar 20.047 (+4.741 ofwel +31%). Het aantal 75-plussers zal sterk gaan stijgen vanaf de jaren twintig van deze eeuw, dan bereiken steeds meer Leidenaars geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd. Het aantal jongeren tot twintig jaar daalde de afgelopen jaren licht.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in Leiden 2012-2022

Jaar

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

Totaal

2012

24.367

79,102

15.306

118.775

2013

24.319

79,502

15.986

119.807

2014

24.402

80.379

16.435

121.216

2015

24.224

80.475

16.985

121.594

2016

24.082

81.308

17,222

122.612

2017

23.964

82.015

17.774

123.753

2018

23.930

82.090

18.397

124.417

2019

23.448

82.582

18.876

124.906

2020

22.979

82.820

19.300

125.099

2021

22.560

81.906

19.630

124.096

2022

22.216

82.774

20.047

125.037

Bron: BRP

De recente bevolkingsontwikkeling maakt het maken van een bevolkingsprognose voor de komende jaren moeilijk. Het is onduidelijk of de invloed van corona tijdelijk is, of ook op de langere termijn effect heeft op de inwonersaantallen van Leiden. Toch is, rekening houdend met de woningbouwplanning per 1 januari 2022, een prognose gemaatkt van het aantal inwoners tot en met 2040. Het totale aantal inwoners van Leiden zal in 2040 ruim 143.000 bedragen. Duidelijk te zien is dat het vooral het aantal 65-plussers is dat voor deze stijging zal zorgen. In de eerste jaren neemt het aantal 20-64-jarigen ook toe omdat in die periode een flinke toename van de woningvoorraad in de pijplijn zit.

Prognose van het aantal inwoners in Leiden per 1 januari 2025-2040

Jaar

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

Totaal

2025

23.100

87.100

21.800

132.000

2030

24.000

91.200

24.500

139.700

2035

24.300

91.300

26.400

141.900

2040

24.600

91.000

27.200

143.200

Bron: Gemeente Leiden ism. Pronexus
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.

Ontwikkeling van het aantal huishoudens in Leiden van 2015 tot en met 2021

Het aantal huishoudens in Leiden is de afgelopen jaren gestegen van 66.010 in 2015 naar 68.077 in 2021 (het meest recente cijfer, 2022, is nog niet bekend). Het percentage eenpersoonshuishoudens ligt rond de 54%. In heel Nederland ligt dit percentage overigens op 39%.

Huishoudens in Leiden 2015-2021

Jaar

Eenpersoons

Meerpersoons

Totaal aantal

% eenpersoons

2015

35.484

30.526

66.010

53,8%

2016

36.098

30.695

66.793

54,0%

2017

36.835

30.934

67.769

54,4%

2018

36.897

31.186

68.083

54,2%

2019

37.195

31.354

68.549

54,3%

2020

37.323

31.376

68.699

54,3%

2021

36.504

31.573

68.077

53,6%

Bron: CBS
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.