Programmabegroting 2021

Demografische ontwikkelingen

Doel van deze paragraaf is om demografische trends te signaleren in de stad zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gemeentelijke taken en kosten. Aan de orde komen ontwikkelingen in:

  • de omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking van 2010 tot 2030
  • de omvang en samenstelling van de huishoudens in Leiden van 2015 tot 2030

Ontwikkeling van de Leidse bevolking van 2010 tot 2030

Het aantal inwoners van Leiden groeide van 117.145 inwoners op 1 januari 2010 tot 125.099 op 1 januari 2020. Dat is een stijging met 7.954 personen, ofwel +7%. De komende tien jaar groeit de omvang nog sneller, van 125 duizend nu naar 138 duizend in 2030, ofwel een groei van 10%.

In Leiden is er sprake van vergrijzing. Het aantal 65-plussers steeg de afgelopen tien jaar van 14.385 naar 19.300 (+4.915 ofwel +34%). De stijging vond vooral plaats in de leeftijdsgroep van 70 tot en met 74 jaar (+66%). Het aantal 75-plussers zal sterk gaan stijgen vanaf de jaren twintig van deze eeuw, dan bereiken steeds meer Leidenaren geboren in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw (naoorlogse geboortegolf) deze leeftijd.

In 2020 is 15% van de bevolking een 65-plusser, in 2030 zal dat 20% zijn. Het aandeel jeugdigen van 0-19 jaar zal stabiel blijven op 19% en het aandeel 20-64-jarigen (traditioneel gezien als de potentiële beroepsbevolking) zal dalen van 66% naar 61%.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in Leiden 2010-2020

Jaar

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

Totaal

2010

24.474

78.286

14.385

117.145

2011

24.386

79.021

14.544

117.951

2012

24.367

79,102

15.306

118.775

2013

24.319

79,502

15.986

119.807

2014

24.402

80.379

16.435

121.216

2015

24.224

80.475

16.985

121.594

2016

24.082

81.308

17,222

122.612

2017

23.964

82.015

17.774

123.753

2018

23.930

82.090

18.397

124.417

2019

23.448

82.582

18.876

124.906

2020

22.979

82.820

19.300

125.099

Bron: BRP

Prognose van het aantal inwoners in Leiden 2021-2030

Jaar

0-19 jaar

20-64 jaar

65+ jaar

Totaal

2021

23.500

83.000

20.400

127.000

2022

23.900

83.100

21.200

128.100

2023

24.200

83.600

21.900

129.600

2024

24.400

84.000

22.600

131.000

2025

24.900

84.300

23.400

132.500

2026

25.300

84.600

24.100

134.100

2027

25.700

84.600

24.900

135.100

2028

26.200

84.400

25.500

136.000

2029

26.500

84.100

26.400

137.000

2030

26.900

84.100

27.200

138.000

Bron: CBS/PBL
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.

Ontwikkeling van het aantal huishoudens in Leiden van 2015 tot en met 2030

Het aantal huishoudens in Leiden zal de komen de jaren stijgen en dan met name het aantal eenpersoonshuishoudens. In 2019 (het meest recente cijfer) zijn er 68.549 huishoudens in Leiden. Overigens kunnen er meer huishoudens op één adres wonen, dus dit aantal is niet gelijk aan het aantal woningen. 54% van de huishoudens bestaat momenteel uit één persoon. Dit percentage zal de komende jaren stijgen naar 60%. Het totale aantal huishoudens zal tussen 2019 en 2030 stijgen met 9%, het aantal eenpersoonshuishoudens met 20%. Het aantal meerpersoonshuishoudens blijft ongeveer gelijk.

Huishoudens in Leiden 2015-2030 (realisatie en prognose)

Jaar

Eenpersoons

Meerpersoons

Totaal aantal

% eenpersoons

2015

35.484

30.526

66.010

54%

2016

36.098

30.695

66.793

54%

2017

36.835

30.934

67.769

54%

2018

36.897

31.186

68.083

54%

2019

37.195

31.354

68.549

54%

2020

*

*

*

*

2021

38.900

30.200

69.100

56%

2022

39.600

30.100

69.700

57%

2023

40.300

30.200

70.500

57%

2024

41.100

30.200

71.300

58%

2025

41.900

30.300

72.200

58%

2026

42.700

30.300

73.000

58%

2027

43.300

30.200

73.500

59%

2028

43.800

30.200

74.000

59%

2029

44.300

30.300

74.600

59%

2030

44.800

30.200

75.000

60%

* Gegevens van 2020 zijn nog niet bekend
Door afronding kan het voorkomen dat delen niet precies optellen tot het totaal.
Bronnen:
- Jaren 2015-2019 (realisatie): CBS
- Jaren 2021-2030 (prognose): CBS/PBL