Programmabegroting 2023

Voorwoord

In de programmabegroting 2023 -2026 staat wat de gemeente in 2023 samen met de stad wil bereiken, wat dat mag kosten en hoe dat wordt betaald.

De basis hiervoor is het beleidsakkoord Samen Leven in Leiden. Hierin staat het streven dat Leiden een leefbare stad blijft. Een stad waar Leidenaars toegang hebben tot betaalbare woningen, waar kinderen zorgeloos naar school kunnen gaan en gelijke kansen krijgen, waar mensen naar elkaar omkijken en waar de gemeente voor je klaar staat als dat nodig is. Een groene en duurzame stad met een aantrekkelijk centrum, een vooruitstrevend Bio Science Park en een groot aanbod aan kennis, cultuur en historie. Een stad met aandacht voor de lokale ondernemer en voorzieningen in de wijken, die zorgen voor levendigheid in de stad. En voldoende ruimte om te ontspannen, te sporten en te bewegen. Een stad voor iedereen, waar je jezelf kan zijn.

Lees verder