Programmabegroting 2022

Voorwoord

Werken aan de stad van de toekomst. In deze Programmabegroting 2022 brengt het college de doelen voor 2022 in beeld. Het vertaalt deze doelen naar indicatoren om de prestaties te kunnen volgen en geeft inzicht in de financiën.

Het beleidsakkoord "Samen maken we de stad" beschrijft sinds het aantreden van het college in 2018 de koers voor de toekomst. Deze stad van kennis en historische cultuur wil aantrekkelijk en leefbaar blijven voor iedereen. We gaan voor een bereikbare stad waarin iedereen betaalbaar kan wonen en waar iedereen mee kan doen. Waar kennisontwikkeling bijdraagt aan het vergroten van welzijn en welvaart en waar we werk maken van duurzaamheid. Een groen, sociaal en ondernemend Leiden.

Lees verder