Programmabegroting 2020

Voorwoord

Werken aan de stad van de toekomst. In deze Programmabegroting 2020 brengt het college de doelen voor 2020 in beeld. Het vertaalt deze doelen naar indicatoren om de prestaties te kunnen volgen en geeft inzicht in de financiën.

Bij het aantreden in 2018 kiest het college nadrukkelijk voor de toekomst. Deze stad van kennis en historische cultuur wil aantrekkelijk en leefbaar blijven voor iedereen. We gaan voor een bereikbare stad waarin iedereen betaalbaar kan wonen en waar iedereen mee kan doen. Waar kennisontwikkeling bijdraagt aan het vergroten van welzijn en welvaart en waar we werk maken van duurzaamheid. Een groen, sociaal en ondernemend Leiden.

Lees verder