Programmabegroting 2024

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de overgebleven taakstellingen. Daarbij geven wij aan op welke wijze waarop we de de nog openstaande taakstellingen vanaf 2024 willen realiseren.

Overzicht taakstellingen:

 

2024

2025

2026

2027

Taakstelling Sociaal Domein

-

-

-

-3.412.442

Taakstelling Sociaal Domein
De afgelopen jaren is er een structureel tekort in het sociaal domein ontstaan. In het beleidsakkoord is de taakstelling op het sociaal domein voor 2024 en 2025 volledig ingevuld. In de kaderbrief is de openstaande taakstelling van 2026 volledig ingevuld door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. Daarnaast wordt de openstaande taakstelling van structureel 3.412.442 vanaf 2027 voor 2,3 miljoen beleidsmatig ingevuld uiterlijk bij de kaderbrief 2024-2028 en wordt 1,1 miljoen nog niet beleidsmatig ingevuld.

Bij de beoordeling van het structureel begrotingsevenwicht wordt de resterende structurele taakstelling Sociaal Domein vanaf 2027 van 1,1 miljoen gecompenseerd door de structurele behoedzaamheidsruimte.