Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen

Werk en inkomen

Programmanummer

10

Commissie

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Werk. Inkomen, Economie & Cultuur
Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Bestuur, Veiligheid en Handhaving


De missie van het programma Werk en inkomen luidt:
De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.