Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

7

Commissie

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden groeien kinderen en jongeren gezond en veilig op in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.