Ga naar boven
Home / Bijlagen / Samenstelling stadsbestuur

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er 9 fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling ná de verkiezingen van 21 maart 2018 is als volgt:

 • Democraten 66 (D66) 9 zetels
 • GroenLinks (GL) 8 zetels
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 6 zetels
 • Partij van de Arbeid (PvdA) 4 zetels
 • Christen Democratisch Appèl (CDA) 3 zetels
 • Partij voor de Dieren 3 zetels
 • Socialistische Partij (SP) 3 zetels
 • Partij Sleutelstad 2 zetels
 • Christen Unie (CU) 1 zetel

Griffier: De heer G.F.C. van Leiden

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het bestuur- en beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

 • Henri Lenferink: Bestuur, Veiligheid en Handhaving
 • Paul Dirkse: Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
 • Yvonne van Delft: Werk, Inkomen, Economie en Cultuur
 • Marleen Damen: Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn
 • Fleur Spijker: Duurzame verstedelijking, Ruimte en Wonen
 • Martine Leewis: Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer openbare ruimte
 • Pim van Vliet: Gemeentesecretaris