Programmabegroting 2023

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er 10 fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling ná de verkiezingen van 16 maart 2022 is als volgt:

  • GroenLinks (GL) 10 zetels;
  • Democraten 66 (D66) 6 zetels;
  • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 zetels;
  • Partij van de Arbeid (PvdA) 4 zetels;
  • Partij voor de Dieren 4 zetels;
  • Partij Sleutelstad 3 zetels;
  • Christen Democratisch Appèl (CDA) 2 zetels;
  • Socialistische Partij (SP) 2 zetels;
  • Studenten Voor Leiden 2 zetels;
  • Christen Unie (CU) 1 zetel.

Griffier: De heer G.F.C. van Leiden

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan, en wordt gecontroleerd door, de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Ashley North (GL)
Klimaat, Mobiliteit en Financiën

Wethouder Fleur Spijker (D66)
Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Wethouder Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs van Leiden

Wethouder Julius Terpstra (CDA)
Wonen, Bouwen en Welzijn

Wethouder Yvonne van Delft (GL)
Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Pim van Vliet
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

V.l.n.r.: Pim van Vliet, Julius Terpstra, Abdelhaq Jermoumi, Yvonne van Delft, Fleur Spijker, Ashley North, Henri Lenferink. Foto: Leonie van der Helm Fotografie.