Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

8

Commissie

Onderwijs en Samenleving

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
Cultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen zijn belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Cultuur, cultuurhistorie en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de Randstad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en, voor wat betreft cultuur, cultuurhistorie en evenementen, onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten.