Programmabegroting 2022

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er 10 fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling ná de verkiezingen van 21 maart 2018 is als volgt:

  • Democraten 66 (D66) 9 zetels
  • GroenLinks (GL) 8 zetels
  • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 6 zetels
  • Partij van de Arbeid (PvdA) 4 zetels
  • Christen Democratisch Appèl (CDA) 3 zetels
  • Partij voor de Dieren 3 zetels
  • Socialistische Partij (SP) 3 zetels
  • Partij Sleutelstad 1 zetel
  • Christen Unie (CU) 1 zetel
  • Leiden Participeert 1 zetel

Griffier: De heer G.F.C. van Leiden

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij zijn het bestuursakkoord en het beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan, en wordt gecontroleerd door, de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Paul Dirkse (D66)
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Wethouder Yvonne van Delft (GL)
Werk, Inkomen, Economie en Cultuur

Wethouder Marleen Damen (PvdA)
Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn

Wethouder Fleur Spijker (D66)
Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen

Wethouder Ashley North (GL)
Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte

Pim van Vliet
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

V.l.n.r.: Marleen Damen, Yvonne van Delft, Paul Dirkse, Pim van Vliet, Fleur Spijker, Henri Lenferink, Ashley North. Foto: Patricia Nauta.