Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Werk en inkomen / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014
 • Beleidsplan Participatiewet 'Aan de slag bij gewone werkgevers'
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2017 (RV 17.0046)
 • Initiatiefvoorstel Pilot Participatiemedewerkers (RV 16.0041)
 • Notitie tegenprestatie
 • Verordening tegenprestatie
 • Verordening individuele studietoeslag
 • Afstemmingsverordening Participatiewet
 • Beleidsnota Minimabeleid 2015
 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag
 • 'Van armoedebestrijding bij kinderen naar Kindgericht Armoedebeleid' (RV 17.0060)
 • Preventieplan schuldhulpverlening (BW 15.0533)
 • Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020 'Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal' (RV 17.0040)