Programmabegroting 2024

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Bestuur en dienstverlening

Lasten

20.865

23.706

23.936

22.148

21.953

21.951

 

Baten

-2.652

-2.919

-2.982

-2.980

-2.970

-2.970

Saldo

 

18.213

20.787

20.953

19.168

18.983

18.980

Veiligheid

Lasten

15.069

14.909

16.064

15.980

15.900

15.914

 

Baten

-814

-164

-170

-170

-170

-170

Saldo

 

14.255

14.745

15.894

15.810

15.730

15.743

Economie

Lasten

10.336

12.800

11.908

11.321

10.803

9.809

 

Baten

-2.156

-2.094

-2.168

-2.168

-2.168

-2.168

Saldo

 

8.179

10.706

9.740

9.153

8.634

7.641

Mobiliteit

Lasten

21.231

38.088

24.001

28.551

33.392

35.899

 

Baten

-17.751

-20.069

-20.169

-19.692

-19.305

-19.272

Saldo

 

3.480

18.019

3.832

8.858

14.087

16.627

Omgevingskwaliteit

Lasten

62.913

68.675

72.759

75.238

76.087

77.193

 

Baten

-35.733

-37.424

-40.395

-40.739

-40.813

-41.553

Saldo

 

27.179

31.252

32.365

34.499

35.273

35.641

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

35.490

58.539

34.671

36.113

31.519

32.151

 

Baten

-31.541

-45.735

-28.503

-28.271

-26.025

-26.750

Saldo

 

3.949

12.805

6.168

7.842

5.494

5.401

Jeugd en onderwijs

Lasten

60.142

64.726

68.774

68.623

68.384

67.707

 

Baten

-6.885

-5.974

-5.358

-4.790

-4.790

-4.790

Saldo

 

53.257

58.752

63.416

63.834

63.594

62.917

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

37.530

41.699

42.885

43.724

42.579

42.450

 

Baten

-7.203

-8.287

-6.497

-6.519

-6.519

-6.519

Saldo

 

30.327

33.412

36.388

37.205

36.060

35.931

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

113.765

128.330

116.266

116.457

113.923

111.229

 

Baten

-19.977

-21.652

-2.289

-1.386

-2.918

-2.923

Saldo

 

93.788

106.678

113.976

115.071

111.005

108.306

Werk en inkomen

Lasten

122.192

128.595

120.328

117.572

116.768

116.417

 

Baten

-72.214

-72.624

-73.337

-72.647

-72.652

-72.658

Saldo

 

49.978

55.971

46.992

44.925

44.116

43.759

Algemene middelen

Lasten

379

8.269

6.226

5.683

10.492

14.670

 

Baten

-396.194

-398.282

-432.723

-441.661

-425.501

-426.990

Saldo

 

-395.815

-390.013

-426.497

-435.977

-415.009

-412.320

Overhead

Lasten

68.149

90.532

87.830

84.221

82.639

82.004

 

Baten

-3.068

-16.196

-15.492

-15.100

-15.062

-15.062

Saldo

 

65.081

74.335

72.338

69.121

67.577

66.943

Onvoorzien

Lasten

0

136

273

273

273

273

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

136

273

273

273

273

Vennootschapsbelasting

Lasten

141

109

113

113

113

113

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

141

109

113

113

113

113

Totaal

Lasten

568.202

679.113

626.034

626.018

624.824

627.780

Totaal

Baten

-596.190

-631.420

-630.083

-636.124

-618.893

-621.825

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

-27.988

47.694

-4.049

-10.106

5.930

5.956

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

199

118

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.200

-1.989

-1.905

-40

-40

-40

Saldo

 

-3.001

-1.871

-1.905

-40

-40

-40

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-383

0

0

0

0

0

Saldo

 

-383

0

0

0

0

0

RESERVES Economie

Toevoeging

605

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.443

-1.023

-50

0

0

0

Saldo

 

-838

-1.023

-50

0

0

0

RESERVES Mobiliteit

Toevoeging

12.348

-634

903

24.311

2.525

188

 

Onttrekking

-12.345

-11.043

-92

-3.349

-19.763

-7.794

Saldo

 

3

-11.676

811

20.962

-17.238

-7.607

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

108

174

108

108

108

108

 

Onttrekking

-1.182

-3.621

-456

0

0

0

Saldo

 

-1.074

-3.448

-349

108

108

108

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

14.837

16.994

5.619

2.931

2.621

2.266

 

Onttrekking

-11.760

-19.659

-2.072

-2.380

-1.882

-6.807

Saldo

 

3.077

-2.666

3.547

550

738

-4.541

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

1.056

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.067

-3.940

-2.669

-3.384

-3.399

-55

Saldo

 

-11

-3.940

-2.669

-3.384

-3.399

-55

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

608

253

0

0

0

0

 

Onttrekking

-260

-1.445

-82

-82

-56

-56

Saldo

 

348

-1.192

-82

-82

-56

-56

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

16.666

17.779

800

0

0

0

 

Onttrekking

-11.816

-12.395

-2.847

-2.556

-3.026

0

Saldo

 

4.850

5.384

-2.047

-2.556

-3.026

0

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

11.988

3.901

23

0

0

0

 

Onttrekking

-2.529

-8.606

-1.461

-839

-539

-179

Saldo

 

9.459

-4.705

-1.439

-839

-539

-179

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

30.010

10.365

12.298

6.772

21.452

20.480

 

Onttrekking

-34.497

-32.921

-4.067

-11.385

-3.930

-14.065

Saldo

 

-4.487

-22.556

8.231

-4.613

17.522

6.415

RESERVES Resultaat

Toevoeging

20.045

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

20.045

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

108.469

48.950

19.751

34.121

26.706

23.041

Totaal

Onttrekking

-80.481

-96.643

-15.702

-24.015

-32.636

-28.997

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

27.988

-47.694

4.049

10.106

-5.930

-5.956

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

676.671

728.063

645.785

660.140

651.529

650.822

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-676.671

-728.063

-645.785

-660.140

-651.529

-650.822

GERAAMD RESULTAAT

 

0

0

0

0

0

0