Programmabegroting 2023

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Meerjarenraming

2024

2025

2026

Bestuur en dienstverlening

Lasten

19.419

21.979

23.054

22.775

20.897

20.845

 

Baten

-2.488

-2.663

-2.933

-2.922

-2.922

-2.922

Saldo

 

16.932

19.317

20.121

19.853

17.976

17.923

Veiligheid

Lasten

13.646

14.411

14.685

14.411

14.411

14.411

 

Baten

-809

-9

-160

-160

-160

-160

Saldo

 

12.837

14.402

14.525

14.251

14.251

14.251

Economie

Lasten

9.613

11.706

10.332

10.000

9.870

9.616

 

Baten

-1.082

-1.998

-1.952

-2.078

-2.078

-2.078

Saldo

 

8.531

9.707

8.380

7.922

7.792

7.538

Bereikbaarheid

Lasten

20.091

31.157

23.424

23.443

25.420

31.935

 

Baten

-18.934

-16.139

-17.987

-18.061

-18.061

-18.061

Saldo

 

1.158

15.018

5.437

5.381

7.359

13.874

Omgevingskwaliteit

Lasten

60.624

65.110

65.805

67.552

69.371

70.210

 

Baten

-33.173

-35.170

-37.038

-37.324

-37.428

-37.259

Saldo

 

27.450

29.940

28.767

30.228

31.944

32.951

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

38.706

49.473

36.728

29.699

26.872

25.142

 

Baten

-31.373

-39.591

-29.234

-23.493

-20.109

-19.379

Saldo

 

7.333

9.882

7.493

6.206

6.763

5.763

Jeugd en onderwijs

Lasten

54.159

62.752

64.181

62.512

62.393

62.165

 

Baten

-5.772

-6.912

-6.009

-4.746

-4.201

-4.201

Saldo

 

48.387

55.840

58.172

57.766

58.192

57.964

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

37.645

40.994

37.880

40.710

41.087

39.637

 

Baten

-6.634

-6.606

-5.589

-6.180

-6.180

-6.180

Saldo

 

31.011

34.388

32.290

34.530

34.907

33.457

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

100.364

124.144

117.540

111.456

111.155

108.220

 

Baten

-2.881

-20.564

-10.096

-3.347

-3.847

-3.855

Saldo

 

97.482

103.580

107.444

108.109

107.307

104.365

Werk en inkomen

Lasten

117.245

116.492

114.719

111.643

110.444

110.112

 

Baten

-79.377

-70.300

-69.814

-69.421

-68.849

-68.849

Saldo

 

37.868

46.192

44.906

42.222

41.596

41.264

Algemene middelen

Lasten

2.006

4.583

510

1.764

4.757

8.905

 

Baten

-359.638

-366.940

-388.255

-403.583

-413.422

-402.741

Saldo

 

-357.632

-362.356

-387.745

-401.819

-408.665

-393.836

Onvoorzien

Lasten

0

257

263

263

263

263

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

257

263

263

263

263

Overhead

Lasten

67.859

73.273

80.921

79.509

77.705

76.653

 

Baten

-2.862

-1.965

-14.831

-14.322

-13.965

-14.048

Saldo

 

64.997

71.308

66.090

65.186

63.740

62.605

Vennootschapsbelasting

Lasten

113

106

109

109

109

109

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

113

106

109

109

109

109

Totaal

Lasten

541.490

616.438

590.150

575.846

574.754

578.223

Totaal

Baten

-545.022

-568.856

-583.897

-585.638

-591.222

-579.732

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

-3.533

47.582

6.253

-9.792

-16.468

-1.509

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

210

199

0

0

0

0

 

Onttrekking

-3.520

-3.335

-1.900

-1.890

-25

-25

Saldo

 

-3.310

-3.136

-1.900

-1.890

-25

-25

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

-383

0

0

0

0

Saldo

 

-100

-383

0

0

0

0

RESERVES Economie

Toevoeging

605

605

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.561

-2.295

-100

-50

0

0

Saldo

 

-956

-1.690

-100

-50

0

0

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

17.703

11.841

999

355

236

2.686

 

Onttrekking

-12.704

-23.124

-2.918

-1.005

-858

-20.676

Saldo

 

4.999

-11.282

-1.919

-650

-622

-17.991

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

226

108

124

124

124

124

 

Onttrekking

-1.544

-3.137

-195

-84

0

0

Saldo

 

-1.318

-3.029

-71

40

124

124

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

16.192

16.658

3.376

4.342

2.238

2.442

 

Onttrekking

-22.119

-17.720

-2.424

-1.869

-1.789

-1.789

Saldo

 

-5.927

-1.062

951

2.473

449

652

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

2.159

1.056

0

0

0

0

 

Onttrekking

-430

-3.301

-3.128

-55

-55

-55

Saldo

 

1.729

-2.246

-3.128

-55

-55

-55

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

176

442

0

0

0

0

 

Onttrekking

-463

-1.148

-132

-82

-82

-56

Saldo

 

-287

-706

-132

-82

-82

-56

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

13.909

11.492

1.783

23

0

0

 

Onttrekking

-7.501

-15.114

-4.385

-347

-336

-250

Saldo

 

6.408

-3.622

-2.602

-325

-336

-250

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

6.809

1.618

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.838

-2.871

-1.236

-555

-533

-233

Saldo

 

4.971

-1.252

-1.236

-555

-533

-233

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

33.740

25.835

5.239

12.325

30.463

24.375

 

Onttrekking

-50.139

-45.008

-1.356

-1.438

-12.915

-5.032

Saldo

 

-16.399

-19.173

3.884

10.887

17.548

19.343

Totaal

Toevoeging

91.729

69.854

11.520

17.169

33.061

29.626

Totaal

Onttrekking

-101.918

-117.436

-17.773

-7.376

-16.593

-28.117

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

-10.189

-47.582

-6.253

9.792

16.468

1.509

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

633.219

686.291

601.670

593.015

607.815

607.849

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-646.940

-686.291

-601.670

-593.015

-607.815

-607.849

GERAAMD RESULTAAT

 

-13.722

0

0

0

0

0