Programmabegroting 2021

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

Bestuur en dienstverlening

Lasten

21.763

20.097

18.767

18.717

17.515

17.487

 

Baten

-2.998

-2.181

-2.229

-2.220

-2.220

-2.220

Saldo

 

18.764

17.916

16.538

16.497

15.295

15.266

Veiligheid

Lasten

12.808

13.540

13.900

13.592

13.585

13.556

 

Baten

-858

-861

-864

-864

-864

-864

Saldo

 

11.949

12.679

13.036

12.728

12.721

12.692

Economie

Lasten

8.211

10.078

8.631

7.538

6.979

6.670

 

Baten

-1.759

-1.316

-1.341

-1.341

-1.343

-1.343

Saldo

 

6.452

8.762

7.290

6.197

5.637

5.327

Bereikbaarheid

Lasten

15.453

22.949

19.140

20.003

21.090

23.736

 

Baten

-14.347

-13.794

-13.794

-15.301

-15.301

-15.301

Saldo

 

1.106

9.155

5.346

4.702

5.789

8.435

Omgevingskwaliteit

Lasten

56.224

64.370

59.447

60.976

61.645

63.129

 

Baten

-26.150

-27.605

-30.434

-33.983

-34.019

-34.019

Saldo

 

30.074

36.765

29.013

26.993

27.626

29.110

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

35.284

47.670

34.334

23.154

20.130

20.193

 

Baten

-28.024

-33.419

-35.414

-20.290

-19.872

-20.604

Saldo

 

7.260

14.252

-1.079

2.864

258

-410

Jeugd en onderwijs

Lasten

55.397

56.684

53.871

53.567

52.610

52.223

 

Baten

-4.735

-4.640

-4.036

-3.672

-3.615

-3.615

Saldo

 

50.662

52.044

49.836

49.895

48.996

48.609

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

37.336

44.278

37.167

34.215

36.730

36.541

 

Baten

-10.057

-9.265

-6.671

-5.511

-5.914

-5.914

Saldo

 

27.279

35.013

30.495

28.705

30.815

30.627

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

99.040

116.671

97.044

98.027

96.555

95.595

 

Baten

-3.796

-3.013

-3.135

-3.185

-3.235

-3.235

Saldo

 

95.244

113.657

93.909

94.843

93.320

92.360

Werk en inkomen

Lasten

110.028

121.717

107.837

105.724

105.209

110.150

 

Baten

-70.483

-80.692

-67.410

-66.993

-66.582

-72.068

Saldo

 

39.544

41.025

40.426

38.731

38.627

38.082

Algemene middelen

Lasten

6.393

1.640

-1.481

-551

1.893

4.664

 

Baten

-331.320

-338.863

-339.690

-338.834

-343.064

-346.196

Saldo

 

-324.926

-337.222

-341.171

-339.386

-341.171

-341.533

Onvoorzien

Lasten

0

251

253

253

253

253

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

251

253

253

253

253

Overhead

Lasten

58.883

68.516

65.855

63.452

62.582

62.346

 

Baten

-3.323

-2.579

-2.609

-2.587

-2.587

-2.587

Saldo

 

55.560

65.937

63.247

60.865

59.995

59.758

Vennootschapsbelasting

Lasten

103

71

71

71

71

71

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

103

71

71

71

71

71

Totaal

Lasten

516.923

588.531

514.837

498.739

496.848

506.615

Totaal

Baten

-497.852

-518.226

-507.626

-494.781

-498.616

-507.967

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

19.071

70.304

7.211

3.958

-1.768

-1.352

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

130

130

130

130

130

130

 

Onttrekking

-3.444

-3.077

-3.254

-3.254

-2.051

-2.041

Saldo

 

-3.314

-2.947

-3.124

-3.124

-1.921

-1.911

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-127

-100

-100

0

0

0

Saldo

 

-127

-100

-100

0

0

0

RESERVES Economie

Toevoeging

598

605

605

605

605

605

 

Onttrekking

-3.094

-1.263

-880

-605

-605

-605

Saldo

 

-2.496

-658

-275

0

0

0

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

17.109

11.045

9.031

9.231

9.197

9.031

 

Onttrekking

-24.998

-15.065

-9.150

-9.230

-9.151

-10.071

Saldo

 

-7.889

-4.020

-119

1

46

-1.041

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

264

864

188

183

283

308

 

Onttrekking

-1.794

-4.203

-352

0

0

0

Saldo

 

-1.531

-3.340

-164

183

283

308

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

16.319

15.577

12.054

7.095

7.478

7.940

 

Onttrekking

-18.510

-26.517

-8.033

-7.106

-5.721

-5.266

Saldo

 

-2.191

-10.940

4.022

-11

1.757

2.675

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

0

266

0

0

0

0

 

Onttrekking

-275

-2.549

-158

-112

-112

-93

Saldo

 

-275

-2.283

-158

-112

-112

-93

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

1.031

30

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.749

-5.590

-466

-106

-106

-56

Saldo

 

-718

-5.559

-466

-106

-106

-56

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

5.238

2.290

757

430

0

0

 

Onttrekking

-7.447

-19.149

-1.923

-1.224

-1.768

0

Saldo

 

-2.209

-16.859

-1.166

-794

-1.768

0

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

0

2.233

586

519

548

548

 

Onttrekking

-2.340

-2.029

-913

-9

-9

-9

Saldo

 

-2.340

204

-327

510

539

539

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

30.016

25.014

12.682

8.103

6.960

7.512

 

Onttrekking

-32.975

-48.814

-18.015

-8.608

-3.908

-6.580

Saldo

 

-2.959

-23.800

-5.333

-505

3.052

932

Totaal

Toevoeging

70.705

58.053

36.034

26.296

25.201

26.073

Totaal

Onttrekking

-96.753

-128.355

-43.245

-30.254

-23.432

-24.722

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

-26.048

-70.302

-7.211

-3.958

1.768

1.352

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

587.628

646.584

550.871

525.034

522.048

532.688

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-594.604

-646.581

-550.871

-525.034

-522.048

-532.688

GERAAMD RESULTAAT

 

-6.977

3

0

0

0

0