Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Bestuur en dienstverlening

Lasten

29.427

37.333

21.010

20.789

20.637

20.358

Baten

-3.053

-2.781

-2.754

-2.754

-2.754

-2.754

Saldo

26.374

34.552

18.256

18.035

17.883

17.604

Veiligheid

Lasten

12.414

13.823

12.540

12.004

12.004

11.939

Baten

-610

-1.164

-1.054

-1.054

-1.054

-1.054

Saldo

11.804

12.658

11.487

10.950

10.950

10.885

Economie

Lasten

8.801

8.140

6.023

4.929

4.568

4.200

Baten

-1.298

-1.216

-1.254

-1.254

-1.254

-1.254

Saldo

7.502

6.923

4.769

3.674

3.314

2.945

Bereikbaarheid

Lasten

15.785

18.482

15.891

18.295

20.822

21.555

Baten

-11.212

-12.323

-13.312

-14.831

-14.843

-14.966

Saldo

4.572

6.159

2.578

3.464

5.979

6.589

Omgevingskwaliteit

Lasten

67.899

60.550

56.225

57.918

58.333

56.912

Baten

-26.834

-21.776

-23.312

-23.690

-23.792

-23.792

Saldo

41.065

38.773

32.913

34.228

34.541

33.120

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

60.063

69.193

36.108

23.451

28.156

23.003

Baten

-52.515

-52.818

-32.445

-21.489

-27.005

-21.887

Saldo

7.548

16.376

3.663

1.962

1.151

1.116

Jeugd en onderwijs

Lasten

52.341

50.923

47.023

46.347

45.498

44.887

Baten

-4.951

-3.892

-3.901

-3.867

-3.867

-3.347

Saldo

47.390

47.031

43.123

42.480

41.632

41.540

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

35.564

30.391

31.528

31.692

33.138

33.194

Baten

-4.477

-4.486

-5.142

-5.144

-5.320

-5.320

Saldo

31.088

25.905

26.386

26.548

27.818

27.874

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

88.408

94.455

89.751

88.071

87.103

87.102

Baten

-4.570

-4.477

-3.832

-3.724

-3.724

-3.724

Saldo

83.838

89.978

85.919

84.347

83.380

83.379

Werk en inkomen

Lasten

127.307

113.559

107.308

103.777

101.864

101.671

Baten

-76.101

-75.002

-64.653

-63.983

-63.787

-64.287

Saldo

51.206

38.557

42.655

39.795

38.077

37.384

Algemene middelen

Lasten

-1.641

-1.293

-1.843

21

2.439

2.339

Baten

-306.628

-291.313

-304.417

-306.853

-309.187

-309.097

Saldo

-308.269

-292.606

-306.260

-306.832

-306.748

-306.758

Programma overhead

Lasten

0

60.175

60.649

59.683

58.908

59.096

Baten

0

-8.612

-11.665

-11.678

-11.678

-11.678

Saldo

0

51.563

48.983

48.005

47.230

47.418

Totaal

Lasten

496.368

555.729

482.213

466.976

473.472

466.256

Totaal

Baten

-492.249

-479.861

-467.740

-460.320

-468.264

-463.160

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

4.119

75.869

14.473

6.656

5.208

3.096

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

175

400

100

100

100

100

Onttrekking

-3.317

-19.864

-3.230

-3.089

-3.077

-3.077

Saldo

-3.142

-19.464

-3.130

-2.989

-2.977

-2.977

RESERVES Economie

Toevoeging

2.379

641

641

0

0

0

Onttrekking

-3.578

-3.095

-851

-100

-100

-100

Saldo

-1.199

-2.453

-210

-100

-100

-100

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

20.106

12.838

11.047

11.634

11.692

11.692

Onttrekking

-36.895

-19.299

-18.118

-12.548

-11.683

-11.576

Saldo

-16.789

-6.461

-7.071

-914

10

116

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

1.010

643

283

146

108

108

Onttrekking

-20.239

-8.879

-1.884

-1.172

-1.122

0

Saldo

-19.228

-8.236

-1.601

-1.026

-1.015

108

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

16.974

17.740

8.349

5.390

3.380

1.870

Onttrekking

-27.393

-26.624

-10.724

-6.133

-4.292

-2.672

Saldo

-10.419

-8.885

-2.376

-743

-911

-802

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

0

2.475

0

0

0

0

Onttrekking

-453

-4.005

-1.801

-73

-73

-73

Saldo

-453

-1.530

-1.801

-73

-73

-73

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

568

708

193

193

193

193

Onttrekking

-853

-792

-396

-145

-145

-145

Saldo

-285

-84

-203

48

48

48

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

5.386

6.127

0

0

0

0

Onttrekking

-2.094

-7.985

-2.609

-1.203

-274

0

Saldo

3.292

-1.857

-2.609

-1.203

-274

0

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

1.471

439

0

0

0

0

Onttrekking

-1.858

-1.646

-1.008

-619

-619

-119

Saldo

-387

-1.207

-1.008

-619

-619

-119

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

64.685

4.644

17.997

8.063

5.292

4.524

Onttrekking

-23.172

-30.335

-12.461

-7.100

-4.589

-3.822

Saldo

41.513

-25.691

5.535

963

702

701

Totaal

Toevoeging

112.753

46.654

38.609

25.526

20.765

18.487

Totaal

Onttrekking

-119.851

-122.523

-53.082

-32.183

-25.973

-21.583

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-7.098

-75.869

-14.473

-6.656

-5.208

-3.096

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

609.121

602.383

520.823

492.503

494.237

484.743

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-612.100

-602.383

-520.823

-492.503

-494.237

-484.743

GERAAMD RESULTAAT

-2.979

0

0

0

0

0