Programmabegroting 2022

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

Bestuur en dienstverlening

Lasten

20.109

20.647

19.158

17.876

17.823

16.014

 

Baten

-2.037

-2.596

-2.088

-2.081

-2.081

-2.081

Saldo

 

18.072

18.050

17.070

15.795

15.742

13.934

Veiligheid

Lasten

13.631

13.210

13.843

13.840

13.812

13.812

 

Baten

-1.090

-399

-331

-458

-458

-458

Saldo

 

12.541

12.812

13.513

13.382

13.354

13.354

Economie

Lasten

8.776

10.603

9.120

7.659

7.146

7.039

 

Baten

-757

-940

-1.810

-1.894

-2.016

-2.016

Saldo

 

8.019

9.663

7.309

5.765

5.130

5.023

Bereikbaarheid

Lasten

18.127

25.374

22.745

22.728

25.180

27.072

 

Baten

-12.890

-17.271

-15.450

-16.768

-16.768

-16.768

Saldo

 

5.237

8.103

7.295

5.960

8.412

10.304

Omgevingskwaliteit

Lasten

58.946

65.180

62.537

63.253

64.953

66.434

 

Baten

-27.926

-31.158

-34.812

-34.960

-34.958

-34.957

Saldo

 

31.020

34.022

27.725

28.293

29.995

31.477

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

32.953

49.575

28.817

23.980

25.371

22.584

 

Baten

-34.938

-32.079

-27.163

-20.788

-23.223

-19.212

Saldo

 

-1.985

17.496

1.654

3.192

2.148

3.373

Jeugd en onderwijs

Lasten

55.097

59.065

60.667

58.962

58.370

58.215

 

Baten

-4.780

-6.443

-4.338

-4.224

-4.224

-3.695

Saldo

 

50.318

52.622

56.329

54.738

54.146

54.519

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

41.217

40.234

35.658

37.941

37.540

37.529

 

Baten

-8.024

-6.101

-5.702

-6.147

-6.289

-6.289

Saldo

 

33.193

34.133

29.956

31.794

31.251

31.240

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

106.958

108.041

101.638

103.728

100.328

100.674

 

Baten

-3.874

-2.644

-3.138

-3.189

-3.189

-3.189

Saldo

 

103.084

105.397

98.499

100.539

97.139

97.485

Werk en inkomen

Lasten

123.509

118.957

112.644

112.293

111.076

111.047

 

Baten

-88.363

-80.403

-71.678

-71.678

-71.678

-71.678

Saldo

 

35.146

38.554

40.967

40.615

39.398

39.369

Algemene middelen

Lasten

521

5.510

-3.381

-2.765

2.971

3.149

 

Baten

-352.710

-353.407

-356.432

-355.950

-360.364

-365.376

Saldo

 

-352.190

-347.897

-359.813

-358.715

-357.393

-362.227

Onvoorzien

Lasten

0

253

257

257

257

257

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

253

257

257

257

257

Overhead

Lasten

69.667

69.860

67.761

65.875

64.842

64.431

 

Baten

-3.345

-2.408

-2.472

-2.347

-2.436

-2.436

Saldo

 

66.322

67.451

65.289

63.528

62.406

61.995

Vennootschapsbelasting

Lasten

58

71

106

106

106

106

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

58

71

106

106

106

106

Totaal

Lasten

549.569

586.579

531.570

525.734

529.776

528.363

Totaal

Baten

-540.734

-535.849

-525.415

-520.484

-527.685

-528.154

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

8.835

50.730

6.155

5.250

2.092

209

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

286

210

151

152

152

152

 

Onttrekking

-3.077

-3.522

-3.254

-2.051

-2.041

-176

Saldo

 

-2.791

-3.312

-3.102

-1.900

-1.890

-25

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

-100

0

0

0

0

Saldo

 

-100

-100

0

0

0

0

RESERVES Economie

Toevoeging

605

605

605

605

605

605

 

Onttrekking

-992

-2.534

-1.200

-1.200

-1.200

-1.105

Saldo

 

-387

-1.929

-595

-595

-595

-500

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

14.245

17.317

10.002

10.882

10.350

10.350

 

Onttrekking

-11.623

-17.165

-12.697

-13.404

-11.536

-11.607

Saldo

 

2.622

152

-2.694

-2.522

-1.186

-1.257

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

864

226

108

108

108

108

 

Onttrekking

-2.208

-4.727

-505

-380

-215

-215

Saldo

 

-1.345

-4.501

-397

-272

-107

-107

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

19.294

17.160

10.807

7.014

7.492

5.529

 

Onttrekking

-14.994

-30.448

-6.575

-5.125

-4.320

-3.990

Saldo

 

4.300

-13.288

4.232

1.889

3.172

1.539

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

475

846

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.233

-1.141

-2.979

-2.566

-93

-93

Saldo

 

-759

-295

-2.979

-2.566

-93

-93

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

90

149

0

0

0

0

 

Onttrekking

-5.369

-1.157

-182

-132

-82

-82

Saldo

 

-5.278

-1.008

-182

-132

-82

-82

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

6.480

10.982

4.620

0

0

0

 

Onttrekking

-13.884

-12.570

-4.882

-3.348

0

0

Saldo

 

-7.404

-1.588

-262

-3.348

0

0

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

4.803

6.459

0

0

0

0

 

Onttrekking

-2.407

-1.743

-287

-253

-220

-220

Saldo

 

2.396

4.716

-287

-253

-220

-220

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

33.149

23.117

19.027

10.655

8.302

8.302

 

Onttrekking

-52.654

-52.695

-18.917

-6.206

-9.393

-7.765

Saldo

 

-19.506

-29.578

111

4.449

-1.091

536

Totaal

Toevoeging

80.290

77.072

45.321

29.415

27.009

25.045

Totaal

Onttrekking

-108.542

-127.802

-51.476

-34.666

-29.101

-25.254

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

-28.252

-50.730

-6.155

-5.250

-2.092

-209

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

629.859

663.651

576.891

555.149

556.785

553.408

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-649.276

-663.651

-576.891

-555.149

-556.785

-553.408

GERAAMD RESULTAAT

 

-19.417

0

0

0

0

0