Ga naar boven
Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

Bestuur en dienstverlening

Lasten

37.335

22.275

21.346

21.083

20.762

20.436

Baten

-3.597

-3.132

-2.247

-2.142

-2.197

-2.189

Saldo

33.737

19.143

19.099

18.941

18.565

18.247

Veiligheid

Lasten

13.433

12.514

12.779

12.778

12.783

12.683

Baten

-1.285

-1.098

-1.115

-1.115

-1.115

-1.115

Saldo

12.148

11.416

11.664

11.664

11.668

11.568

Economie

Lasten

6.547

8.372

7.806

7.229

6.701

5.879

Baten

-1.383

-1.255

-1.287

-1.287

-1.287

-1.287

Saldo

5.164

7.117

6.520

5.943

5.415

4.592

Bereikbaarheid

Lasten

12.964

20.611

18.126

20.053

21.167

23.354

Baten

-12.269

-12.924

-13.667

-13.996

-14.269

-14.269

Saldo

695

7.686

4.459

6.057

6.898

9.086

Omgevingskwaliteit

Lasten

57.075

59.764

59.127

60.003

59.565

59.496

Baten

-25.517

-24.129

-27.077

-28.473

-29.865

-31.557

Saldo

31.557

35.635

32.050

31.530

29.699

27.939

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

35.630

59.370

31.438

25.033

26.511

20.019

Baten

-33.097

-35.770

-27.758

-21.248

-22.971

-18.861

Saldo

2.534

23.600

3.680

3.785

3.540

1.158

Jeugd en onderwijs

Lasten

52.794

51.968

51.622

50.118

49.581

50.097

Baten

-5.266

-4.902

-4.710

-4.544

-3.959

-3.694

Saldo

47.528

47.066

46.912

45.574

45.622

46.404

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

32.110

32.015

34.493

33.671

36.496

35.239

Baten

-7.044

-5.197

-5.222

-5.226

-5.559

-5.559

Saldo

25.066

26.818

29.271

28.445

30.937

29.680

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

86.044

94.439

91.089

91.045

90.859

90.849

Baten

-3.962

-4.166

-2.880

-2.880

-2.880

-2.880

Saldo

82.082

90.273

88.209

88.165

87.980

87.970

Werk en inkomen

Lasten

111.223

112.941

106.417

105.514

104.991

103.503

Baten

-67.047

-66.655

-64.963

-64.747

-65.231

-65.212

Saldo

44.177

46.285

41.454

40.767

39.761

38.291

Algemene middelen

Lasten

-3.155

1.243

-1.239

1.253

782

1.300

Baten

-300.884

-306.178

-323.505

-329.159

-332.506

-327.723

Saldo

-304.039

-304.935

-324.743

-327.906

-331.724

-326.424

Overhead

Lasten

61.713

57.658

56.847

57.217

56.851

56.544

Baten

-8.508

-4.490

-4.629

-4.629

-4.629

-4.629

Saldo

53.205

53.168

52.218

52.587

52.222

51.915

Onvoorzien

Lasten

0

87

248

248

248

248

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

87

248

248

248

248

Vennootschapsbelasting

Lasten

128

0

70

70

70

70

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

128

0

70

70

70

70

Totaal

Lasten

503.840

533.256

490.170

485.315

487.368

479.717

Totaal

Baten

-469.859

-469.896

-479.058

-479.445

-486.466

-478.973

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

33.981

63.360

11.112

5.869

902

744

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

400

143

130

130

130

130

Onttrekking

-19.465

-3.230

-3.416

-3.077

-3.254

-3.254

Saldo

-19.065

-3.087

-3.286

-2.947

-3.124

-3.124

RESERVES Economie

Toevoeging

641

751

0

0

0

0

Onttrekking

-1.524

-2.921

-450

-100

-275

0

Saldo

-883

-2.170

-450

-100

-275

0

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

13.927

10.736

10.584

11.060

11.208

11.208

Onttrekking

-20.864

-25.548

-17.473

-14.678

-12.032

-11.264

Saldo

-6.937

-14.812

-6.889

-3.619

-824

-56

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

643

344

227

188

188

108

Onttrekking

-6.409

-4.570

-1.172

-1.062

-332

-30

Saldo

-5.767

-4.227

-946

-874

-144

78

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

17.127

16.503

11.442

6.058

4.945

6.195

Onttrekking

-13.508

-32.623

-6.268

-4.361

-2.688

-2.688

Saldo

3.619

-16.120

5.175

1.697

2.257

3.507

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.109

-2.657

-73

-73

-73

-73

Saldo

-634

-2.657

-73

-73

-73

-73

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

719

568

693

193

193

193

Onttrekking

-314

-1.145

-930

-429

-429

-179

Saldo

405

-577

-237

-236

-236

14

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

9.098

18.661

1.454

509

487

430

Onttrekking

-4.074

-9.759

-5.192

-3.284

-1.770

-637

Saldo

5.025

8.902

-3.739

-2.775

-1.283

-207

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

1.865

2.177

0

0

0

0

Onttrekking

-1.465

-3.187

-672

-1.479

-824

-26

Saldo

400

-1.010

-672

-1.479

-824

-26

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

15.178

-546

13.405

8.936

10.797

4.226

Onttrekking

-29.555

-26.537

-13.401

-4.203

-7.173

-5.084

Saldo

-14.377

-27.083

4

4.733

3.623

-858

RESERVES Overhead

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-349

-519

0

-198

0

0

Saldo

-349

-519

0

-198

0

0

Totaal

Toevoeging

62.073

49.337

37.934

27.074

27.948

22.490

Totaal

Onttrekking

-100.636

-112.697

-49.046

-32.944

-28.850

-23.234

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-38.563

-63.360

-11.112

-5.869

-902

-744

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

565.913

582.593

528.104

512.389

515.316

502.208

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-570.495

-582.593

-528.104

-512.389

-515.316

-502.208

GERAAMD RESULTAAT

-4.582

0

0

0

0

0