Ga naar boven

Voorzieningen

Prg.

Object

Stand 1/1/2018

Begroting storting 2018

Begroting onttrekking 2018

Begroot Stand 31/12/2018

Begroting storting 2019

Begroting onttrekking 2019

Begroot stand 31/12/2019

Voorzieningen van derden verkregen middelen

5

8105003 voorziening boomregeling wijk

2.338

0

0

2.338

0

-700

1.638

8

8105166 Voorz. restauratie collectie Lakenhal

250

0

0

250

0

0

250

AD

8105163 Voorz. van derden verkregen middelen

64

140

0

204

140

0

344

Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen

2.652

140

0

2.792

140

-700

2.232

Egalisatievoorzieningen

2

8105060 Voorziening veiligheidsbeleid

144

0

0

144

0

0

144

3

8105037 Voorziening Garantstelling BTF

267

0

0

267

0

0

267

5

8105004 voorziening riolering toek.investeringen

4.322

1.002

-1.938

3.386

1.010

-532

3.863

5

8105025 Voorziening waterkwaliteit

577

355

-445

487

357

-103

741

5

8105026 Voorziening groot onderhoud kunstwerken

1.509

844

-1.223

1.129

779

-823

1.085

5

8105027 Voorz.groot onderh.walm. en beschoeiing

1.000

280

-513

767

288

-1.035

20

5

8105028 Voorziening groot onderhoud wegen

3.354

2.513

-5.428

438

2.602

-2.679

362

5

8105029 Voorz. groot onderh.openbare verlichting

116

191

-80

227

198

-212

213

5

8105031 Voorziening groot onderh.straatmeubilair

186

128

-235

79

272

-251

100

5

8105036 Voorziening groeiplaatsverbetering

88

120

-207

0

0

0

0

5

8105162 Voorziening groot onderhoud gemalen

110

79

-183

6

79

0

85

6

8105009 voorziening onderh.gemeentelijk vg

16.317

2.972

0

19.288

3.035

0

22.324

8

8105007 voorziening groot onderhoud lakenhal

238

0

-121

117

0

0

117

8

8105160 Voorziening groot onderhoud sportacc.

2.699

1.253

-2.548

1.405

1.263

-1.059

1.608

9

8105011 voorziening oggz/regionaal kompas

147

0

0

147

0

0

147

10

8105035 Voorz.trans.verg.DZB personeel

274

0

0

274

0

0

274

AD

8105012 Voorziening onderhoud gebouwen DZB

479

41

0

520

41

0

560

Totaal Egalisatievoorzieningen

31.826

9.776

-12.921

28.681

9.924

-6.695

31.910

Voorzieningen toekomstige verplichtingen

1

8105151 voorziening pensioenen wethouders

6.131

0

0

6.131

0

0

6.131

9

8105164 Voorz. huisvesting statushouders

1.809

0

0

1.809

0

0

1.809

AD

8105153 voorziening loga-gelden

209

0

0

209

0

0

209

Overhead

8105167 Voorziening Eigen Risico WGA

243

0

0

243

0

0

243

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

8.392

0

0

8.392

0

0

8.392

Totaal voorzieningen

42.870

9.916

-12.921

39.866

10.064

-7.395

42.535

Bedragen x € 1.000