Ga naar boven

Inleiding

In de Mobiliteitsnota 2015-2022 is het verkeersbeleid voor de komende jaren vastgelegd. In de nota zijn tevens de maatregelen opgenomen die nodig zijn om de stad bereikbaar te houden voor alle vormen van vervoer. Naast de mobiliteitsnota zijn diverse fiets(parkeer) projecten vastgesteld ter stimulering van het fietsverkeer.

Het aantal projecten is talrijk. Door projecten te clusteren en de integraliteit op te zoeken zorgen we ervoor dat we als organisatie zo efficiënt mogelijk werken en bewoners en gebruikers van onze stad zo min mogelijk hinder ondervinden van het werken aan een bereikbare stad. Zo zullen bijvoorbeeld nieuwe fietsvoorzieningen worden aangelegd bij een geplande herinrichting of beheer aan een weg en worden ook verkeerveiligheidsmaatregelen gelijktijdig met beheerwerkzaamheden uitgevoerd. De grotere projecten waar de komende jaren aan wordt gewerkt zijn de Leidse Ring, een verbeterde route voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer door de binnenstad en de aanleg van parkeergarages.

Het begrotingsprogramma Bereikbaarheid is ingedeeld in de volgende vijf beleidsterreinen: 4A Langzaam verkeer, 4B Openbaar vervoer, 4C Autoverkeer, 4D Parkeren en 4E Leefomgeving.