Programmabegroting 2024

Mutaties kaderbrief 2023-2027

Prog

Nr.

Ontwikkeling

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

02

02.01

Mee/Tegenvaller

Hogere deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

L

S

 

350

350

350

350

 

02.02

Nieuwe uitgave

Structureel dekken gemeentelijke aanpak BIBOB

L

S

 

94

94

94

94

Totaal 02

     

444

444

444

444

03

03.01

Nieuwe uitgave

Leiden International Centre

L

I

  

95

  

Totaal 03

      

95

  

04

04.01

Budgettair neutraal

Prijsstijgingen herinrichting Vrijheidslaan en de Zoeterwoudseweg

L

S

 

-4

-3

-3

-3

       

4

3

3

3

 

04.02

Budgettair neutraal

Tijdelijke verkeersmaatregelen stationsgebied

L

S

  

-7

-7

-7

        

7

7

7

 

04.03

Budgettair neutraal

Fietsparkeren de Vink

L

S

  

-6

-6

-6

        

6

6

6

 

04.04

Budgettair neutraal

Verlagen onttrekking Parkeerreserve t.b.v. bereikbaarheidsprojecten

L

I

   

-4.000

 
     

S

    

-100

    

B

I

   

4.000

 
     

S

    

100

 

04.05

Mee/Tegenvaller

Aanvullend krediet project Herinrichting Hoge Rijndijk

L

S

 

-1

-1

-1

-4

       

1

1

1

243

 

04.06

Mee/Tegenvaller

Aanvullend krediet Leidse Ring Noord voor Plesmanlaan en Leiderdorpse tracédelen

L

S

    

550

 

04.07

Mee/Tegenvaller

Knooppunt Leiden Centraal: indexering investeringsvolumes

L

S

   

23

23

 

04.08

Nieuwe uitgave

Incidentele inzet verkeersregelaars

L

S

 

50

50

50

 
 

04.09

Nieuwe uitgave

Inwinning Verkeersgegevens

L

S

50

50

50

50

50

 

04.10

Nieuwe uitgave

Programma organisatie LAB en LDB

L

S

 

300

300

300

 

Totaal 04

    

50

400

400

423

863

05

05.01

Budgettair neutraal

Beheer- en onderhoudskosten diverse nieuwe ontwikkelingen

L

S

-101

-101

-101

-101

-101

      

101

101

101

101

101

 

05.02

Budgettair neutraal

Aanleg nieuwe volkstuinen Oostvlietpolder

L

I

791

    
     

S

  

20

20

20

    

B

I

-791

    
     

S

  

-20

-20

-20

 

05.03

Budgettair neutraal

Krediet herstel natuurwaarden Oostvlietpolder

L

I

750

    
     

S

  

30

30

30

    

B

I

-750

    
     

S

  

-30

-30

-30

 

05.04

Budgettair neutraal

Subsidie strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost

L

S

 

-8

-8

-8

-8

       

8

8

8

8

 

05.05

Mee/Tegenvaller

Stijging loon uitzendkrachten groenbeheer

L

S

16

16

16

16

16

 

05.06

Mee/Tegenvaller

Stijging loon uitzendkrachten havenmeesters

L

S

10

10

10

10

10

 

05.07

Mee/Tegenvaller

Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland

L

S

93

116

116

116

116

 

05.08

Mee/Tegenvaller

Internetabonnement t.b.v. machinerichtlijn

L

S

33

33

33

33

33

 

05.09

Mee/Tegenvaller

Gestegen kosten voor het maaien van bermen

L

S

262

262

262

262

262

 

05.10

Mee/Tegenvaller

Aanvullend krediet Poelgeestbrug

L

S

   

-25

-25

         

35

35

 

05.11

Bijsturing

Integraal Waterketenplan

B

S

 

-661

-898

-1.149

-1.894

  

Mee/Tegenvaller

Integraal Waterketenplan

L

S

 

661

898

1.149

1.894

Totaal 05

    

413

437

437

447

447

06

06.01

Budgettair neutraal

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

L

I

0

 

0

  
     

S

2.667

2.687

2.708

2.321

2.321

    

B

S

-2.667

-2.687

-2.708

-2.321

-2.321

 

06.02

Budgettair neutraal

Aanjagen van de verstedelijkingsdoelen.

L

S

130

    
    

B

S

-130

    
 

06.03

Budgettair neutraal

Onttrekking uit de reserve Bomenfonds ten gunste van de reserve Grondexploitaties

L

I

66

    
    

B

I

-66

    
 

06.04

Mee/Tegenvaller

Verzoeken Wet open overheid

L

S

50

50

50

50

 
 

06.05

Nieuwe uitgave

verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3

L

S

   

155

154

 

06.06

Nieuwe uitgave

installatie Haagweg 6 Ins Blau

L

S

  

43

43

43

 

06.07

Nieuwe uitgave

Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing Spoorzone

L

S

250

350

350

  
 

06.08

Nieuwe uitgave

Subsidie Rijnlands Architectuur Platform (RAP) 2024-2027

L

I

 

41

41

41

41

 

06.09

Nieuwe uitgave

Overbelast elektriciteitsnetwerk

L

S

300

500

500

  

Totaal 06

    

600

941

985

290

238

07

07.01

Mee/Tegenvaller

Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting

L

I

 

315

440

610

575

     

S

 

-219

-1.103

-287

85

 

07.02

Mee/Tegenvaller

Hoger uitvallen contract voor beheer en onderhoud speeltuinen.

L

S

60

60

60

60

60

 

07.03

Mee/Tegenvaller

Regionale Jeugdhulp begroting SOZ 2024 - 2027

L

S

0

-1.500

-1.500

0

0

      

0

3.298

4.013

4.028

3.247

    

B

I

 

-1.114

-1.829

-3.344

 

Totaal 07

    

60

840

82

1.067

3.967

08

08.01

Budgettair neutraal

Reserve sportstimulering Schaatsen

L

I

500

    
     

S

-500

-3

-3

-3

-3

       

40

40

40

40

    

B

S

 

-37

-37

-37

-37

 

08.02

Budgettair neutraal

Nieuwbouw/renovatie kleedkamergebouwen Sportpark Kikkerpolder I, Kikkerpolder II en Sportpark Noord

L

I

1.161

    
     

S

  

-91

-89

-89

        

155

154

154

    

B

I

-1.161

    
     

S

  

-64

-64

-64

 

08.03

Mee/Tegenvaller

Aanleg ICT voorzieningen nieuwe sportaccommodaties

L

I

-141

    
      

381

    
     

S

 

94

94

94

94

    

B

I

-240

    
 

08.04

Mee/Tegenvaller

Uitbreiding huisvesting collectie met extra depotopslag

L

S

90

90

90

90

90

 

08.05

Mee/Tegenvaller

Energiecompensatie Culturele instellingen

L

I

555

278

   
 

08.06

Mee/Tegenvaller

Inflatiecompensatie culturele instellingen

L

S

370

370

370

370

370

 

08.07

Mee/Tegenvaller

Vrijval krediet Jeugddorp

L

S

  

-20

-20

-20

 

08.08

Nieuwe uitgave

Sportpark de Mors

L

I

-1.000

-1.000

   
      

1.000

1.000

   
     

S

  

-224

-221

-218

        

421

457

454

    

B

S

  

-123

-123

-123

 

08.09

Nieuwe uitgave

Aanpassing viering en waarborgen veiligheid 3 oktober viering

L

S

410

    
 

08.10

Nieuwe uitgave

Verduurzamen Morskwartier

L

S

19

19

19

19

19

 

08.11

Nieuwe uitgave

Fair Practice Code

L

I

-55

    
     

S

55

225

225

225

225

 

08.12

Nieuwe uitgave

Herhuisvesting Bibliotheek

L

I

200

    
 

08.13

Nieuwe uitgave

Jubileumjaar Leidens ontzet 450 jaar

L

I

 

600

   
 

08.14

Bijsturing

Ombuigingsvoorstel cultuur

L

S

 

-25

-125

-225

-225

 

08.15

Nieuwe uitgave

Amendement meer voor makers

L

S

 

50

50

50

50

Totaal 08

    

1.644

1.700

776

716

716

09

09.01

Budgettair neutraal

Gezond in de Stad (GIDS)

L

I

89

0

0

0

0

    

B

I

-89

    
 

09.02

Budgettair neutraal

Tijdelijke regionale opvanglocatie dakloze jongeren Maansteenpad

L

I

905

1.350

1.350

95

 
    

B

I

-905

-1.350

-1.350

-95

 
 

09.03

Budgettair neutraal

Programma Oekrainers, statushouders en asielzoekers (OSA) - voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen

L

I

300

300

450

375

 
    

B

I

-300

-300

-450

-375

 
 

09.04

Budgettair neutraal

Herijking programma Leiden Inclusief

L

I

275

275

275

  
    

B

I

-275

-275

-275

  
 

09.05

Budgettair neutraal

Social impact aanvulling 2023

L

I

495

  

0

 
    

B

I

-495

  

0

 
 

09.06

Budgettair neutraal

Studentenwelzijn

L

I

 

120

120

  
    

B

I

 

-120

-120

  
 

09.07

Budgettair neutraal

Taakstelling sociaal domein 2026

L

S

   

2.306

 
    

B

I

   

-2.306

 
 

09.08

Budgettair neutraal

Regionaal programmateam maatschappelijke zorg

L

I

355

355

   
    

B

I

-355

-355

   
 

09.09

Mee/Tegenvaller

Loon- en prijsontwikkeling sterke sociale basis

L

I

161

    
     

S

276

276

276

276

276

    

B

I

-161

    
 

09.10

Mee/Tegenvaller

Loon- en prijsontwikkeling Wmo Woningaanpassingen

L

S

212

262

262

262

262

 

09.11

Mee/Tegenvaller

Wmo-maatwerkvoorzieningen

L

I

1.600

800

   
     

S

-3.049

-2.249

-1.449

-1.449

 
      

1.449

1.449

1.449

1.449

1.449

 

09.12

Bijsturing

Invulling taakstelling sociaal domein vanaf 2027

L

S

   

-2.223

-3.336

          

1.114

Totaal 09

    

488

538

538

-1.685

-236

10

10.01

Budgettair neutraal

Eerste hulp bij geldzorgen

L

I

-434

360

360

360

 
    

B

I

434

-360

-360

-360

 
 

10.02

Budgettair neutraal

Armoedebeleid

L

I

 

420

   
    

B

I

 

-420

   
 

10.03

Mee/Tegenvaller

Kostenstijging DZB

L

S

2.238

1.612

988

990

993

    

B

S

-568

-312

-219

-226

-232

Totaal 10

    

1.670

1.301

769

764

761

AD

AD.01

Autonoom

Ontwikkeling Algemene uitkering gemeentefonds

L

S

-2.900

-3.633

-4.010

-4.505

-4.505

    

B

S

-6.604

-4.904

-5.070

-1.313

-10.566

 

AD.02

Bijsturing

Financieringslasten

L

S

 

600

600

600

600

  

Mee/Tegenvaller

Financieringslasten

L

S

-1.702

2.279

2.618

3.739

6.223

 

AD.03

Mee/Tegenvaller

Kapitaallastenontwikkeling 2024 - 2027

L

S

 

-3.676

-3.343

-3.810

-3.610

 

AD.04

Mee/Tegenvaller

Maximale kapitaallasten jaarschijf 2027

L

I

    

-4.500

     

S

    

4.500

 

AD.05

Mee/Tegenvaller

Onderuitputting kapitaallasten 2023

L

S

609

    
 

AD.06

Mee/Tegenvaller

Hogere kosten dienstverlening cluster PHV

L

S

448

397

378

382

395

 

AD.07

Mee/Tegenvaller

Gevolgen groei van de stad voor de OZB

B

S

-500

-500

-500

-500

-850

 

AD.08

Bijsturing

Bijsturing loon- en prijscompensatie

L

S

    

-300

 

AD.09

Bijsturing

Kasschuif met marge concernreserve en reserve bouwleges

L

S

    

-500

 

AD.10

Bijsturing

Nacalculatie indexering OZB

B

S

 

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

 

AD.11

Bijsturing

Mutatie Concernreserve

L

I

  

2.443

1.128

4.358

    

B

I

-2.231

-995

   

Totaal AD

    

-12.881

-12.832

-9.284

-6.680

-11.156

OH

OH.01

Budgettair neutraal

Invoeringskosten nieuw financieel systeem

L

I

 

1.900

   
    

B

I

 

-1.900

   
 

OH.02

Budgettair neutraal

Audiovisuele middelen raadszalen (Centrumregeling)

L

S

5

-1

0

-1

-1

      

66

65

65

56

56

    

B

S

-71

-65

-65

-55

-55

 

OH.03

Budgettair neutraal

Extra risicobijdrage door voorstellen Kaderbrief (Centrumregeling)

L

S

-67

-74

-66

-52

-46

      

80

105

97

79

72

    

B

S

-13

-31

-31

-27

-26

 

OH.04

Mee/Tegenvaller

Prijsstijgingen onderhoud locaties en terreinen cluster Beheer

L

S

89

89

64

64

 
 

OH.05

Mee/Tegenvaller

Vervanging functionaliteiten 'Polydoc' applicatie

L

S

-90

    
      

450

    
    

B

I

-90

    
 

OH.06

Bijsturing

Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging

B

S

 

-39

-39

-39

-39

  

Mee/Tegenvaller

Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging

L

S

78

78

78

78

78

 

OH.07

Mee/Tegenvaller

Stijging loon uitzendkrachten sportaccommodaties

L

S

77

77

77

77

77

 

OH.08

Mee/Tegenvaller

Hogere brandstofkosten

L

S

78

    
 

OH.09

Bijsturing

Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed)

B

S

 

-796

-796

-796

-796

  

Mee/Tegenvaller

Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed)

L

S

3.600

3.618

3.618

3.623

3.623

    

B

S

-176

-176

-176

-176

-176

 

OH.10

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed)

L

S

2.439

1.000

0

0

0

    

B

S

-635

    
 

OH.11

Mee/Tegenvaller

Cao-ontwikkeling cluster IDA (Centrumregeling)

L

S

1.162

1.489

1.489

1.489

1.489

    

B

S

-283

-610

-610

-610

-610

 

OH.12

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling energiekosten Tweelinghuis (Centrumregeling)

L

S

186

93

   
 

OH.13

Mee/Tegenvaller

Extra Woo-jurist

L

S

50

100

100

100

 
 

OH.14

Mee/Tegenvaller

Tekort financiële administratie

L

S

 

319

319

  
    

B

S

 

-77

-77

  
 

OH.15

Mee/Tegenvaller

Extra werkzaamheden jaarrekeningen

L

S

 

208

208

  
    

B

S

 

-50

-50

  
 

OH.16

Mee/Tegenvaller

Uitbreiding capaciteit gegevensbescherming (Privacy Officer)

L

S

47

94

94

94

 
 

OH.17

Mee/Tegenvaller

Europese richtlijn voor Cyber Security NIS2

L

S

160

160

0

0

0

    

B

S

-39

-39

   
 

OH.18

Mee/Tegenvaller

Groei en krimp van aantal accounts

L

S

327

327

94

94

94

    

B

S

-94

-94

-94

-94

-94

 

OH.19

Mee/Tegenvaller

Hogere deelnemersbijdrage Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

L

S

169

    
 

OH.20

Mee/Tegenvaller

Prijsindexatie IDA centrumregeling 2023 en 2024 e.v.

L

S

409

563

563

563

563

    

B

S

-110

-253

-253

-253

-253

 

OH.21

Nieuwe uitgave

Verankering datagedreven werken

L

S

150

150

150

  

Totaal OH

    

7.955

6.231

4.758

4.213

3.956

Totaal Kaderbrief 2023-2027

    

0

0

0

0

0