Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Cultuur, sport en recreatie / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

  • RV 11.0134 (16 februari 2012) Cultuurnota 2012-2018
  • RV 12.0042 (24 mei 2012) Kaderbesluit Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal
  • RV13.0113 Erfgoednota 2014-2020
  • RV 12.0118 Verleiden tot bewegen – kadernota Sport en Bewegen 2012-2017
  • Sportaccommodatieplan 2012-2025
  • Evenementenbeleid 2013-2018