Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Economie / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

 • Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 (RV 18.0017)
 • Winkelnota Leidse binnenstad 2018 – 2021 (RV 17.0075)
 • Tussentijdse partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie Nieuwe Rijngebied (RV 17.0074)
 • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2018 (RV 17.0085)
 • InnovationQuarter: de deelname UNIQ BV en kapitaalstortingen (RV 17.0091)
 • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2017 (RV 16.0115)
 • Masterplan LBSP-Gorlaeus (RV 16.0131)
 • Evaluatie en voorstel tot het continueren van de financiering en aansturing van de citymarketing van Leiden door de overdracht van de toeristenbelasting aan het Ondernemersfonds Leiden. (RV 16.0105)
 • Gemeentelijke bijdrage cofinanciering aan de stichting Leiden Regenerative Medicine Platform (het valorisatie platform voor regeneratieve geneeskunde (RV 16.0084)
 • Wijziging plankaart Trekvliet op Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen 2009 (RV 16.0073)
 • Actualisatie Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad (RV 16.0020)
 • Bestemmingsplan Leiden Bio Science Park – deelgebied Boerhaave (RV 16.0033)
 • Retailvisie Leidse regio 2025 (RV 16.0005)
 • Marktverordening Leiden 2015 (RV 16.0001)
 • Vaststellen ruimtelijk-economische Horecavisie (RV 15.0142)
 • Startersgebouw kennisintensieve bedrijven (RV 15.0115)
 • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 (RV 15.0120)
 • Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden (RV 15.0109)
 • Uitvoeringsbesluit De Stal (RV 15.0089)
 • Gokje wagen in Leiden? (RV 15.0035)
 • Scenario's met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water (RV 15.0047)
 •  Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug (RV 15.0016)
 • Uitvoeringsbesluit Leeuwenhoekpark (RV 15.0014)
 • Programmaplan Binnenstad 2015 - 2018 en Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2015 (RV 14.0132)
 • Uitbreiding evenementenbeleid vergroten locatie 3 water Nieuwe Rijn ( RV 14.0053)
 • Kwaliteitsverbetering Breestraat (RV 13.0145)
 • Bestemmingsplan LBSP en station ( RV 13.0149)
 • Beleidskader van bedrijventerrein naar werklandschappen (RV 13.0147)
 • Economische agenda Leidse regio 2020 Kennis en werk #071 (RV 13.0111)
 • Verordening winkeltijden Leiden 2014 (RV 13.0106)
 • Beleidskader cofinanciering Leiden Stad van Ontdekkingen en Leiden Bio Sciene Park (RV 12.0076)
 • Structuur Citymarketing Leiden 2013 - 2016 (RV 12.0132)
 • Lokale aanpak leegstand kantoren 2012-2014, kantorenloods Leiden (RV 12.0024)