Ga naar boven
Home / Beleidsbegroting / Programmaplan / Veiligheid / Kaderstellende beleidsstukken

Kaderstellende beleidsstukken

  • Handhavingsnota gemeente Leiden 2012-2015 (RV 11.0079)
  • Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (RV 15.0073)
  • Visie handhaving openbare ruimte 2016-2019 (BW 16.0367)